DSpace Repository

Adaletsizlik Algısı, Psikolojik Sözleşme İhlali, Sinizm ve Çalışan Sessizliği Arasındaki İlişkiler Üzerine Görgül Bir Araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Ulbegi, Ilksun Didem
dc.contributor.author Iplik, Esengul
dc.date.accessioned 2021-06-14T09:49:54Z
dc.date.available 2021-06-14T09:49:54Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.citation Ülbeği, İ , İplik, E . (2018). Adaletsizlik Algısı, Psikolojik Sözleşme İhlali, Sinizm ve Çalışan Sessizliği Arasındaki İlişkiler Üzerine Görgül Bir Araştırma . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt: 6 Sayı: ICEESS’ 18 , 229-239 . DOI: 10.18506/anemon.452638 tr_TR
dc.identifier.issn 2149-4622
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/993
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18506/anemon.452638
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada adaletsizlik algısı, psikolojik sözleşme ihlali algısı, çalışan sessizliği ve sinizm arasındaki doğrudan ve dolaylı etkiler incelenmiştir. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemiyle 244 özel sektör çalışanından anket yapılarak veri toplanmıştır. Araştırma bulguları çalışmadaki değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Sonuçlara göre adaletsizlik algısının sinizm üzerindeki etkisinde psikolojik sözleşme ihlali ile çalışan sessizliğinin aracılık rolleri bulunmaktadır. Ayrıca adaletsizlik algısının sinizme etkisinde psikolojik sözleşme ihlali ve çalışan sessizliğinin seri aracılık etkileri de tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the direct and indirect effects between perceived injustice, psychological contract violation, employee silence, and cynicism are investigated. For this purpose, the data is collected from 244 private sector employees using convenience-sampling method via surveys. Research findings shows significant relationships between the variables in the study. According to the results psychological contract violation and employee silence have mediating roles on the relationship between perceived injustice and cynicism. Moreover, the study revealed that psychological contract violation and employee silence have serial mediating effects on the relationship between perceived injustice and cynicism.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Anemon Muş Alparslan Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 6 Issue: ICEESS’ 18 Special Issue
dc.subject Adaletsizlik Algısı tr_TR
dc.subject Psikolojik Sözleşme İhlali tr_TR
dc.subject Sinizm tr_TR
dc.subject Çalışan Sessizliği tr_TR
dc.subject Perceived Injustice tr_TR
dc.subject Psychological Contract Violation tr_TR
dc.subject Cynicism tr_TR
dc.subject Employee Silence tr_TR
dc.title Adaletsizlik Algısı, Psikolojik Sözleşme İhlali, Sinizm ve Çalışan Sessizliği Arasındaki İlişkiler Üzerine Görgül Bir Araştırma tr_TR
dc.title.alternative An Empirical Research on the Relationship between Perceived Injustice, Psychological Contract Violation, Cynicism, and Employee Silence tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account