DSpace Repository

Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması

Show simple item record

dc.contributor.author Yilmaz, Elife
dc.contributor.author Ozturk, Ilknur
dc.date.accessioned 2021-06-11T10:19:14Z
dc.date.available 2021-06-11T10:19:14Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.citation Yılmaz, E , Öztürk, İ . (2017). Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (40) , 461-481 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/33533/356331 tr_TR
dc.identifier.issn 1304-429X
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/989
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/33533/356331
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Organizasyonlarda algılanan adaletsizliğin astların iş tatminine negatif yönde etki ettiğini gösteren çalışmalar, örgütsel adaletin iş tatminini etkileyen önemli faktörlerden birisi olduğuna dikkat çekmektedir. Bu çalışmada bir kamu ve bir vakıf üniversitesinde görev yapan akademik personelin algıladıkları örgütsel adalet ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi araştırmak ve akademisyenlerin örgütsel adaleti sağlayan önemli unsurlara ilişkin görüşlerini incelemek hedeflenmiştir. Araştırmanın uygulamasına katılan 141 akademisyenden elde edilen veriler algılanan örgütsel adaletin iş tatmini ile ilişkisinin anlamlı seviyede yüksek olduğunu destekler niteliktedir. Örgütsel adaleti etkileyen unsurlara ilişkin görüşlerin ise eşitlik, adalet, liyakat, saygı, tarafsızlık ve güven üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Çalışmanın sonuçlarında ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı üzere vakıf üniversitesinde çalışanların örgütsel adalet algı ve iş tatmin düzeyleri devlet üniversitesinde çalışanlara kıyasla daha yüksek bulunduğu ve örgütsel adaleti sağlayan unsurlara ilişkin vakıf ve devlet üniversitesinde çalışanların vurguladıkları ortak unsurların yanında farklılaşan unsurlar da dikkat çekmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Studies showing that perceived injustice in organizations have a negative effect on job satisfaction of subordinate employees emphasizes that organizational justice is one of the important factors affecting job satisfaction. In this study, it was aimed to investigate the relationship between perceived organizational justice and job satisfaction by academic staff working at a state and a foundation university, and to reveal the opinions of faculty members on important elements that provide organizational justice. The data obtained from 141 academic staff who participated in the study supports that the perceived organizational justice is significantly higher in relation to job satisfaction. The opinions on elements affecting organizational justice have been seen to focus on equality, justice, merit, respect, impartiality and trust. As detailed in the results of the study, it was noted that the employees at the foundation university had a higher level of organizational justice perception and job satisfaction than those working at the state university. It was also found that the academic staff working at both universities identified some factors in common along with some others that varied regarding organizational justice.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Mustafa Kemal Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2017;Volume: 14 Issue: 40
dc.subject Örgütsel Adalet tr_TR
dc.subject İş Tatmini tr_TR
dc.subject Akademik Personel tr_TR
dc.subject Organizational Justice tr_TR
dc.subject Job Satisfaction tr_TR
dc.subject Academic Staff tr_TR
dc.title Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması tr_TR
dc.title.alternative A Research on the Relationship of Perceived Organizational Justice and Job Satisfaction among Faculty Members: A Comparison of a Foundation and State University tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account