DSpace Repository

Nutrisyonel Risk Değerlendirme Ölçeklerinin İstatistiksel Testlerle Karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Gunduz, Selim
dc.contributor.author Dogan, Dilek
dc.contributor.author Bayraktar, Ezgi
dc.date.accessioned 2021-05-28T11:07:24Z
dc.date.available 2021-05-28T11:07:24Z
dc.date.issued 2019-03
dc.identifier.citation Gündüz, S , Doğan, D , Bayraktar, E . (2019). Nutrisyonel Risk Değerlendirme Ölçeklerinin İstatistiksel Testlerle Karşılaştırılması . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 815-834 . DOI: 10.26466/opus.523493 tr_TR
dc.identifier.issn 2528-9527
dc.identifier.issn 2528-9535
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/954
dc.identifier.uri https://doi.org/10.26466/opus.523493
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, yatan hastaların nütrisyon risk değerlendirmesinde günümüzde yaygın olarak kullanılan Malnütrisyon Universal Tarama Aracı – MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) ve Nutrisyonel Risk Tarama Aracı - NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002) beslenme tarama ölçeklerinin sonuçlarının istatistiksel olarak karşılaştırılması ve aralarındaki uyumun araştırılmasıdır. Çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmekte olan 20 ile 90 yaş arası, 124’ü erkek, 96’sı kadın olmak üzere toplam 220 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara uygulanan anket formunda, demografik sorular, antropometrik ölçümler ve NRS-2002 ile MUST beslenme tarama ölçeklerinde bulunan sorular yer almaktadır. Bireylerin beslenme durumlarının dağılımı açısından NRS-2002 ve MUST testleri arasında uyum olup olmadığı Kappa analizi ile test edilmiştir. Beslenme tarama ölçeklerinden elde dilen sonuçlar ile hastaların demografik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığı da parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleriyle analiz edilmiştir. Bireylerin beslenme durumlarının dağılımı açısından NRS-2002 ve MUST testleri arasında Kappa testinden elde edilen sonuçlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir uyum bulunmuştur . Ayrıca, NRS-2002 skorları arttıkça MUST skorlarında da bir artış gözlemlenmiş ve dolayısıyla aralarında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (). Sonuç olarak bireylere uygulanan NRS-2002 ve MUST beslenme tarama testleri arasında bu çalışmada kullanılan örneklem için pozitif yönde bir korelasyonun olduğu ve istatistiksel olarak da anlamlı bir uyumun bulunduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to compare the results of MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) and NRS-2002 (Nutritional Risk Screening 2002) nutritional screening scales which are widely used in nutritional risk assessment of inpatients and to investigate the harmony between them statistically. This study was carried out with a total of 220 people (124 male, 96 female) between the ages of 20 and 90 who were being treated in Republic of Turkey Ministry Of Health Adana Provincial Health Directorate Adana City Training and Research Hospital. Questionnaires applied to the participants include demographic questions, anthropometric measurements and questions found on the NRS-2002 and MUST nutrition screening scales. The Kappa analysis was used to determine whether there was a correlation between NRS-2002 and MUST tests for the distribution of nutritional status of individuals. In addition, the results obtained from dietary screening scales and whether there was a statistically significant difference between the demographic characteristics of the patients were analyzed with non-parametric statistical methods, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests. A statistically significant correlation was found between NRS-2002 and MUST tests in terms of distribution of nutritional status of individuals according to Kappa test results Furthermore, as the NRS-2002 scores increased, an increase in MUST scores was observed and a positive correlation was observed between them (). As a result, there was a positive correlation between NRS-2002 and MUST nutrition screening tests applied to individuals and there was a statistically significant correlation between the samples used in this study. en
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2019;Volume: 10 Issue: 17
dc.subject Nutrisyonel Risk tr_TR
dc.subject NRS-2002 tr_TR
dc.subject MUST testi tr_TR
dc.subject Kappa Analizi tr_TR
dc.subject Nutritional Risk tr_TR
dc.subject MUST test tr_TR
dc.subject Kappa Analysis tr_TR
dc.title Nutrisyonel Risk Değerlendirme Ölçeklerinin İstatistiksel Testlerle Karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison of Nutrision Risk Assessment Scales with Statistical Tests tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account