DSpace Repository

İNOVASYON YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KAHRAMANMARAŞ’TA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ'LER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Korkmaz, Ibrahim Halil
dc.contributor.author Taskesen, Aydin Can
dc.contributor.author Cetinkaya, Cihan
dc.date.accessioned 2021-05-26T11:41:52Z
dc.date.available 2021-05-26T11:41:52Z
dc.date.issued 2018-07
dc.identifier.citation Korkmaz, İ , Taşkesen, A , Çetinkaya, C . (2018). İNOVASYON YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KAHRAMANMARAŞ’TA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ'LER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ . R&S - Research Studies Anatolia Journal , 1 (2) , 113-125 . DOI: 10.33723/rs.424698 tr_TR
dc.identifier.issn 2630-6441
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/947
dc.identifier.uri https://doi.org/10.33723/rs.424698
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract İnovasyon, günümüzde işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve rakiplerden farklılaşma açısından sıkça kullanılan bir araçtır. Durum böyle iken inovasyonun kendiliğinden ortaya çıkmadığı bilinmektedir. İşletmelerin inovasyon yönetim kapasitelerinin artırılması, yeni ürün, süreç ve hizmet çeşitlerinin ortaya çıkarılmasında katkı sağlayacaktır. Çalışma kapsamında, KOBİ’lerin inovasyon yönetim kapasitelerine katkı sağlayabilecek ve bu süreci etkileyebilecek dolaylı ve doğrudan yaklaşımlar incelenmiştir. Çalışmanın teorik kısmında inovasyon kavramı ile inovasyon yönetim süreci ve bu sürece etki edebilecek faktörler incelenmiştir. Uygulama aşamasında ise inovasyon yönetim sürecine etki edebilecek yaklaşımlar ve bazı kavramlardan oluşan dokuz ayrı boyut belirlenerek, bu boyutlar ve inovasyon performansı arasındaki ilişki korelasyon analizleri ile incelenmiştir. Araştırma kapsamında Kahramanmaraş ilinde imalat sanayinde faaliyet gösteren 108 KOBİ’den anket yoluyla veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda inovasyon yönetim süreçlerine ilişkin olarak; strateji, kültür ve ortam, liderlik, seçim planlama, fikir yönetimi, personel, işbirliği, iletişim, performans ve ödüllendirme boyutları altındaki uygulamaların düzeyi ile inovasyon performansı arasında pozitif yönlü, doğrusal ve orta/yüksek seviyede anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Ayrıca KOBİ’lerin inovasyon performansı ile imalat, pazar ve finansal performansları arasında pozitif yönlü, yüksek seviyeli ilişki olduğu bulgulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Innovation is a tool that is often used nowadays to increase the competitiveness of businesses and to differentiate from competitors. It is known that innovation does not occur itself spontaneously. Increasing the innovation management capacities of enterprises will contribute to revealing new product, process and service varieties. Nowadays, even the EU framework programs support innovative projects and provide some supports for the increase of innovation management capacities of SMEs. In the scope of the study, indirect and direct approaches which can contribute to the innovation management capacities of SMEs and can influence this process are examined. In the theoretical part of the study, the concept of innovation, innovation management process and the factors that can affect this process are examined. In the application phase, nine different dimensions consisting of approaches and some concepts that can affect the innovation management process were determined and the relationship between these dimensions and innovation performance was examined by the analysis of interest. Data were gathered from 108 SMEs operating in manufacturing industry in Kahramanmaraş province by survey. In the analysis section the hypotheses tested in the context of the study showed some results like regarding innovation management processes, there is a positive, linear and medium / high level meaningful relationship between innovation performance and the level of applications under strategy, culture and environment, leadership, choice / planning, idea management, personnel, collaboration, communication. It is also seen that there is a positive relationship between the innovation performance of SMEs and manufacturing, market and financial performance. en
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher R&S - Research Studies Anatolia Journal / Arif YILDIZ tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 1 Issue: 2
dc.subject İnovasyon tr_TR
dc.subject İnovasyon Yönetimi tr_TR
dc.subject Yenilik Yönetimi tr_TR
dc.subject Innovation tr_TR
dc.subject Innovation Management tr_TR
dc.subject Innovation Model tr_TR
dc.title İNOVASYON YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KAHRAMANMARAŞ’TA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ'LER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ tr_TR
dc.title.alternative The Analysis of The Orientalist Knowledge and Discourse Production Process as a Hegemony Formation Means of West tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account