DSpace Repository

The Role of Perceived Risk, Uncertainty Avoidance, and Innovativeness in Willingness-To-Buy Genetically Modified Foods

Show simple item record

dc.contributor.author Cabuk, Serap
dc.contributor.author Tanrikulu, Ceyda
dc.date.accessioned 2021-05-26T10:19:50Z
dc.date.available 2021-05-26T10:19:50Z
dc.date.issued 2014-06
dc.identifier.citation Çabuk, S , Tanrıkulu, C . (2014). Algılanan Risk, Belirsizlikten Kaçınma ve Yenilikçiliğin, Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların Satın Alınma İstekliliğindeki Rolü . Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) , 100-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cagsbd/issue/44629/554431 tr_TR
dc.identifier.issn 1304-8392
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/945
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/cagsbd/issue/44629/554431
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract This research has two fundamental purposes. The first purpose is to determine whether uncertainty avoidance and innovativeness-in-food has an effect on perceived risk and willingness-to-buy genetically modified foods. The second purpose is to determine whether perceived risk has a mediator role in the relationship between willingness-to-buy and uncertainty avoidance, and willingnessto-buy and innovativeness-in-food; and whether innovativeness-in-food has a mediator role in the relationship between willingness-to-buy and uncertainty avoidance. Data were gathered from consumers by using survey through face-toface interviews. Regression and mediation analysis were used to test the hypotheses. The findings suggest that willingness-to-buy was affected by both perceived risk and uncertainty avoidance negatively while affected innovativeness-in-food positively. They, also, clearly show that the perceived risk and innovativeness-in-food play fundamental roles in willingness-to-buy genetically modified foods tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Birinci amaç; belirsizlikten kaçınmanın ve gıdada yenilikçiliğin, GDO’lu gıdaya yönelik algılanan risk ve satın alma istekliliği üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. İkinci amaç; algılanan riskin, GDO’lu gıda satın alma istekliliği ile a) belirsizlikten kaçınma ve b) gıdada yenilikçilik ilişkilerinde ve gıdada yenilikçiliğin, c) GDO’lu gıda satın alma istekliliği ile belirsizlikten kaçınma arasındaki ilişkide arabulucu rolü olup olmadığını belirlemektir. Veriler, tüketicilerden yüz yüze anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Hipotez testleri için regresyon ve arabulucuk analizi kullanılmıştır. Edinilen bulgulara göre; satın alma istekliliği, algılanan risk ve belirsizlikten kaçınmadan negatif yönde yenilikçilikten ise pozitif yönde etkilenmektedir. Bulgular ayrıca, genetiği değiştirilmiş gıdaların satın alma istekliliğinde algılanan risk ve yenilikçiliğin temel bir rol oynadığını göstermektedir tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Çağ Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2014;Volume: 11 Issue: 1
dc.subject Genetically modified foods tr_TR
dc.subject perceived risk tr_TR
dc.subject uncertainty avoidance tr_TR
dc.subject innovativeness tr_TR
dc.subject consumer behavior tr_TR
dc.subject Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar tr_TR
dc.subject Algılanan Risk tr_TR
dc.subject Belirsizlikten Kaçınma tr_TR
dc.subject Yenilikçilik tr_TR
dc.title The Role of Perceived Risk, Uncertainty Avoidance, and Innovativeness in Willingness-To-Buy Genetically Modified Foods tr_TR
dc.title.alternative Algılanan Risk, Belirsizlikten Kaçınma ve Yenilikçiliğin, Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların Satın Alınma İstekliliğindeki Rolü tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account