DSpace Repository

ROL BELİRSİZLİĞİ VE SANAL KAYTARMA: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author Gugercin, Utku
dc.contributor.author Sigirciklioglu, Emel Berkem
dc.date.accessioned 2020-09-09T11:30:36Z
dc.date.available 2020-09-09T11:30:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Güğerçi̇n, U , Sığırcıkoğlu, E . (2019). ROL BELİRSİZLİĞİ VE SANAL KAYTARMA: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 11 (20) , 152-161 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.532421 tr_TR
dc.identifier.issn 1309-3762
dc.identifier.issn 2149-1585
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/877
dc.identifier.uri https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.532421
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının net olarak tanımlanmamış olması ve/veya görevleri ile ilgili olarak kendilerinden beklenilen davranışların çalışanlara açıkça bildirilmemesi rol belirsizliği olarak adlandırılmaktadır. Rol Teorisi’nden hareketle; rol belirsizliği yaşayan çalışanların, maruz kaldıkları stresten dolayı üretkenlik ve performans karşıtı davranışlara yönelebileceklerini öngörülmektedir. Rol belirsizliğine verilen tepkiler farklılaşmakla birlikte, işyerlerinde artan internet kullanımı neticesinde çalışanlar, rol belirsizliğine tepki olarak sanal kaytarma davranışlarına yönelebilirler. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı rol belirsizliğinin, ‘dijital çağın kahve molası’ şeklinde tanımlanabilecek sanal kaytarma davranışlarını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Araştırma; özel sektör çalışanları üzerinde, anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre çalışanların yaşadıkları rol belirsizliği, sanal kaytarma davranışlarını artırmaktadır. Bu doğrultuda, çalışanlara daha az rol belirsizliği yaşayacakları bir çalışma ortamı sunularak, mesai saatleri içerisinde kişisel amaçlı internet kullanımının azaltılmaya çalışılması önerilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The lack of clear definitions regarding the employees’ duties, authorities, and responsibilities and/or the absence of explicit disclosure of the expected behaviors in relation to the duties of the employees is called role ambiguity. According to the Role Theory; employees, who experience role ambiguity, may act against productivity and performance due to the stress they are exposed to. Although reactions to role ambiguity differ, as a result of the increased internet use in the workplaces, employees are more prone to engage in cyberslacking behaviors in response to role ambiguity. In this context, the aim of this study is to determine how role ambiguity affects cyberslacking behaviors, which can be defined as 'the coffee break of the modern age'. Despite the high level of role ambiguity and increasing use of the internet in Turkish businesses, the absence of any study analyzing the relationship between role ambiguity and cyberslacking reflects the significance of the study. Data is gathered by survey method and the sample was consisted of private sector employees. Results of the analysis revealed that role ambiguity has a significant positive effect on cyberslacking activities. In this regard, in order to lessen the usage of the internet for personal purposes during working hours, it is recommended that employees should have a working environment with less role ambiguity.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Kilis 7 Aralık Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2019;Volume: 11 Issue: 20
dc.subject rol belirsizliği tr_TR
dc.subject sanal kaytarma tr_TR
dc.subject siber kaytarma tr_TR
dc.subject siber aylaklık tr_TR
dc.subject işyerinde iş dışı internet kullanımı tr_TR
dc.subject role ambiguity tr_TR
dc.subject cyberslacking tr_TR
dc.subject personal internet use at work tr_TR
dc.subject cyberloafing tr_TR
dc.subject non-work related internet use at work tr_TR
dc.title ROL BELİRSİZLİĞİ VE SANAL KAYTARMA: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.title.alternative ROLE AMBIGUITY AND CYBERSLACKING: AN EMPIRICAL STUDY tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account