DSpace Repository

International Relations / Uluslararası İlişkiler

International Relations / Uluslararası İlişkiler

 

Recent Submissions

  • Erendor, Mehmet Emin; Oztarsu, Mehmet Fatih (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2019)
    With the increase of the importance of the South Caucasus after the collapse of the Soviet Union, regional and global powers have tried to product new policies to have a relationship with the counties of the region. The ...
  • Duruturk, Bilge (Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi / Türk Kooperatifçilik Kurumu Basın, Yayın, Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri İşletmesi, 2018)
    Foucault’nun iktidar ve özne arasındaki ilişkiyi her yerde ve her durumda oluşan bir olgusal kabulden yolaçıkarak açıklamış olması çalışmadaki temel çıkış noktasıdır. Foucault’ ya göre özne bireyden farklıdır veiçinde ...