DSpace Repository

KÜÇÜK VE ORTA BOY TURİZM İŞLETMELERİNDE (KOBTİ) İNOVASYON: KALEİÇİ, ANTALYA ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Topsakal, Yunus
dc.contributor.author Celik, Pinar
dc.contributor.author Yuzbasioglu, Nedim
dc.date.accessioned 2020-07-02T08:21:39Z
dc.date.available 2020-07-02T08:21:39Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation TOPSAKAL, Y., ÇELİK, P., YÜZBAŞIOĞLU, N., (2018). KÜÇÜK VE ORTA BOY TURİZM İŞLETMELERİNDE (KOBTİ) İNOVASYON: KALEİÇİ, ANTALYA ÖRNEĞİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(3), 737-752. Doi:10.7827/TurkishStudies.12874 tr_TR
dc.identifier.issn 1308-2140
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/816
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12874
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Ekonomikendüstrilerdenbiriolanturizmsektöründe,küreselleşme işletmeler arasında var olan rekabetin şiddetini arttırmıştır.Bundan dolayı işletmeler sahip oldukları rekabet avantajlarını korumakve arttırmak için çeşitli stratejiler ve politikalar uygulamaya başlamıştır.İşletmelerin geliştirip uyguladığı en önemli strateji ve politikalardan biriinovasyondur.Çünküinovasyonileişletmelerrakiplerindenfarklılaşmaktadır. Buna rağmen, işletmelerin inovasyon yapmalarına veyapmamalarına çeşitli faktörler neden olmaktadır. Bu faktörler iseişletmelerin büyüklüğü, personel sayısı, kurulmak için teşvik alma vefaaliyet yılı gibi değişkenlere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu konudabüyük ölçekli turizm işletmeleri ile yapılmış çalışmalar mevcutken,küçük ve orta boy turizm işletmelerinde (KOBTİ) inovasyon politikalarınıinceleyen çalışma sayısı çok kısıtlıdır. Bundan dolayı çalışmanın amacıkonaklama hizmeti veren küçük ve orta boy turizm işletmelerideinovasyon yapma nedenleri, inovasyon yapmaya engel teşkil edennedenleri ve KOBTİ’lerin inovasyon politikalarını ve ekonomipolitikalarını belirlemektir. Bu amaçla Kaleiçi, Antalya bölgesinde 250kişiden az yıllık çalışan istihdam eden konaklama işletmelerine soruformu uygulanmıştır. Sonuçlara göre küçük ve orta boy turizmişletmelerinde inovasyon yapma nedenlerinden öncellikli olan unsurhizmet kalitesini arttırmak iken, inovasyona engel olan en önemli nedenise maliyettir. Son üç yıl içerisinde KOBTİ’ler ekonomik uygulama olaraken çok operasyonel etkinliği arttırarak maliyeti azaltma politikasıizlemişken, inovasyon politikası olarak daha çok hizmet ve pazarlamainovasyonları geliştirmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The globalization leads an increase in competition between enterprises in the tourism sector which is one of the economical industries. As a result firms have begun implementing various strategies and policies to maintain and enhance their competitive advantage. One of the most important strategies and policies that enterprises develop and implement is innovation, because enterprises can be differ from their rivals with innovation. There are several factors that cause to innovate or not to innovate. These factors may vary depend on variables such as the size of the enterprises, number of employee, getting incentives to establish and the year of operation. In this regard, studies conducted with large-scaled tourism enterprises are limited, but the number of studies that study innovation policies in small and medium sized tourism enterprises (SMTEs) is very limited. Thus, the aim of the paper is to reveal the reasons for the innovation in the SMTEs, obstacles of innovation, the SMTEs' innovation policies and the economic policies. For this purpose, a questionnaire has been applied to the accommodation enterprises employing fewer than 250 employees in Kaleiçi, Antalya region. According to the results, the most important reason for innovation in the SMEs is to increase the quality of service, while the most important reason to obstacle innovation is cost. Within the last three years, SMEs have followed the policy of reducing costs by increasing operational efficiency as the economic practice and have improved service and marketing innovations more as an innovation policy.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Turkish Studies / International Balkan University tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 13 Issue: 3
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject İnovasyon tr_TR
dc.subject KOBTİ tr_TR
dc.subject Konaklama Sektörü tr_TR
dc.subject Antalya tr_TR
dc.subject Kaleiçi tr_TR
dc.subject Innovation tr_TR
dc.subject SMTEs tr_TR
dc.subject Accommodation Sector tr_TR
dc.title KÜÇÜK VE ORTA BOY TURİZM İŞLETMELERİNDE (KOBTİ) İNOVASYON: KALEİÇİ, ANTALYA ÖRNEĞİ tr_TR
dc.title.alternative INNOVATION IN SMALL AND MEDIUM SIZED TOURISM ENTERPRISES (SMTES): CASE OF KALEİÇİ, ANTALYA tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account