DSpace Repository

İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Show simple item record

dc.contributor.author Ulbegi, Ilksun Didem
dc.contributor.author Iplik, Esengul
dc.date.accessioned 2020-06-29T08:38:42Z
dc.date.available 2020-06-29T08:38:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation ÜLBEĞİ, İ.D., İPLİK, E., (2018). İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 722-741. Doi:10.20491/isarder.2018.545 tr_TR
dc.identifier.issn 1309-0712
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/814
dc.identifier.uri https://dx.doi.org/10.20491/isarder.2018.545
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Kacmar vd. (2014) tarafından geliştirilen iş-aile zenginleşmesi ölçeği’nin güvenirlik ve geçerliğinin incelenerek Türkçe uyarlamasının yapılmasının amaçlandığı bu çalışmada ölçek iki farklı örneklem grubuna uygulanmıştır. Anket çalışması sonucu elde edilen veriler doğrultusunda, ölçeğin yapı geçerliği araştırılmış, iç tutarlılığı ve ölçüt bağımlı geçerliği ele alınmıştır. Ölçüt bağımlı geçerliği için aile yaşamından tatmin, performans ve işten ayrılma niyeti ölçekleri kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda, özgün ölçekle örtüşen ve “iş-aile zenginleşmesi” ile “aile-iş zenginleşmesi” boyutlarını içeren iki faktörlü yapı doğrulanmıştır. (χ221,504, df8, χ2/df2,688; TLI0,97; CFI0,98; RMSEA0,072). Çalışmada ölçeklere ilişkin iç tutarlılığı değerlendirmede Cronbach Alfa katsayısı kullanılmış olup, ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları 0,81 ve 0,88 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgular Türkçeye uyarlanan iki boyutlu iş-aile zenginleşmesi ölçeği’nin güvenilir ve geçerli olduğunu ve Türkiye’de konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the aim was to assess the reliability and validity of the work-family enrichment scale in Turkish samples. For this purpose, the survey was administered in two different samples. The data was used to investigate the reliability, discriminant validity, convergent validity, and criterion validity of the scale. In order to examine the criterion validity, family life satisfaction, performance, and turnover intentions scales were utilized. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis revealed the two-factor structure of the scale “work-family enrichment” and “family-work enrichment” as in the original (χ221,504, df8, χ2/df2,688; TLI0,97; CFI0,98; RMSEA0,072). In the study, in order to reveal the internal conssitency of the scales, Cronbach Alpha coefficient was utilized and the reliability coefficients of the subscales were found between 0,81 and 0,88. These results showed that work-family enrichment scale is a valid and reliable instrument to use in Turkish context.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İşletme Araştırmaları Dergisi / Melih Topaloğlu tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 10 Issue: 4
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject İktisat tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject İş Aile Zenginleşmesi tr_TR
dc.subject Aile İş Zenginleşmesi tr_TR
dc.subject Geçerlik tr_TR
dc.subject Güvenirlik tr_TR
dc.subject Work Family Enrichment tr_TR
dc.subject Family Work Enrichment tr_TR
dc.subject Validity tr_TR
dc.subject Reliability tr_TR
dc.title İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması tr_TR
dc.title.alternative The Validity and Reliability of the Work Family Enrichment Measure tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account