DSpace Repository

THE EFFECT OF VOLUNTARY AUDIT FIRM SWITCH ON AUDIT QUALITY

Show simple item record

dc.contributor.author Yasar, Alpaslan
dc.contributor.author Yalcin, Neriman
dc.date.accessioned 2020-06-09T11:39:57Z
dc.date.available 2020-06-09T11:39:57Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation YAŞAR, A , YALÇIN, N . (2018). THE EFFECT OF VOLUNTARY AUDIT FIRM SWITCH ON AUDIT QUALITY. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 () , 678-700 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/42789/518343 tr_TR
dc.identifier.issn 1302-258X
dc.identifier.issn 2564-7164
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/808
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/42789/518343
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to examine the effects of voluntary audit firm switches on audit quality. The study, which used discretionary accruals as a measure of audit quality, was conducted using the least square regression method in the sample of manufacturing industry companies traded in Istanbul Stock Exchange (ISE) between 2011-2016. The main result of the study shows that audit quality is negatively affected by voluntary audit firm switches. In addition, after voluntary audit firm changes, positive discretionary accruals and hence audit quality decreased in companies both the companies audited by big four and non-big four audit firms. On the other hand, we find that increase in audit quality in the case of voluntary audit firm change among the big four audit firms; decrease in audit quality in the case of voluntary audit firm change from non-big four audit firms to big four audit firms. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, gönüllü denetim kuruluşu değişikliklerinin bağımsız denetim kalitesi üzerindeki etkilerini incelemektir. Bağımsız denetim kalitesinin göstergesi olarak ihtiyari tahakkukların kullanıldığı çalışma, 2011-2016 yılları arasında Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören imalat sanayi şirketleri örnekleminde en küçük kareler regresyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel sonucu, gönüllü denetim kuruluşu değişikliğinin denetim kalitesini negatif olarak etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, gönüllü değişiklik sonrasında, hem 4 büyüklerce hem de 4 büyükler dışındakilerce denetlenen şirketlerde, pozitif ihtiyari tahakkuklarda artış ve dolayısıyla denetim kalitesinde düşüş gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 4 büyüklerden 4 büyüklere gönüllü denetim kuruluşu değişikliğinde, denetim kalitesinde artış; diğer denetim kuruluşlarından 4 büyüklere gönüllü denetim kuruluşu değişikliği durumunda ise denetim kalitesinde azalış görülmüştür.
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi / MODAV Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 20 Issue: Özel Sayı
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject İşletme Finans tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Audit quality tr_TR
dc.subject Voluntary audit firm switch tr_TR
dc.subject Big fours tr_TR
dc.subject Denetim kalitesi tr_TR
dc.subject Gönüllü denetim firması değişikliği tr_TR
dc.subject Dört büyükler tr_TR
dc.title THE EFFECT OF VOLUNTARY AUDIT FIRM SWITCH ON AUDIT QUALITY tr_TR
dc.title.alternative GÖNÜLLÜ DENETİM FİRMASI DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİM KALİTESİNE ETKİSİ tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account