DSpace Repository

İlişkiye Dayalı ve Finansal Tabloya Dayalı Banka Borç Verme Yöntemlerinin Kobi Kredilerine Etkisi: BEEPS Türkiye Verileri ile Bir İnceleme

Show simple item record

dc.contributor.author Sahin, Arzu
dc.date.accessioned 2020-03-11T10:49:55Z
dc.date.available 2020-03-11T10:49:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1307-7112
dc.identifier.issn 2667-6907
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/786
dc.identifier.uri http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/sayi/630
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bankalar tarafından uygulanan borç verme yöntemleri, KOBİ'lerin en önemli finansman kaynaklarından biri olan banka kredisine erişimini etkilemektedir. Bu çalışmada Türkiye'de KOBİ'lerin kredi erişiminde, ilişkiye dayalı ve finansal tabloya dayalı borç vermenin etkisi araştırılmıştır. Firma düzeyindeki BEEPS 2013 yılı yatay kesit verileri aracılığı ile yapılan analizde ilişkiye dayalı kredilendirmeyi firmanın deneyim süresi, finansal tabloya dayalı kredilendirmeyi ise mali tabloların denetimli olması temsil etmektedir. Analiz bulgularına göre deneyimli KOBİ'ler için finansman erişiminin firma faaliyetine engel olma düzeyi daha düşükken, finansal tabloları denetlenen KOBİ'ler, finansman erişimini faaliyetleri için daha önemli bir engel olarak algılamaktadır. Çalışma bulguları, KOBİ'lerin ilişkiye dayalı kredilendirme tekniğinden daha fazla faydalandığı hipotezini desteklemektedir. tr_TR
dc.description.abstract Lending methods implemented by banks affect access to bank loans which is one of the most important financing source of SMEs. In this study the impact of relationship and financial statement lending on Turkish SMEs credit availability was investigated. Years of firm experience proxy for relationship lending and audited financial statements proxy for financial statement lending in the analysis of firm level cross sectional data of BEEPS 2013. According to the analysis findings, the degree of access to finance to be an obstacle to the operation of the company is lower for the experienced SMEs, while SMEs with audited financial statements perceive access to finance as a more significant barrier to their operations. Results of the study support the hypothesis that SMEs are benefiting more from the relationship lending.
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / İstanbul Okan Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2017;Volume: 54 Issue: 630
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject İktisat tr_TR
dc.subject Borç Verme Teknikleri tr_TR
dc.subject İlişkiye Dayalı Borç Verme tr_TR
dc.subject Finansal Tabloya Dayalı Borç Verme tr_TR
dc.subject KOBİ Kredi Erişimi tr_TR
dc.subject Lending Techniques tr_TR
dc.subject Relationship Lending tr_TR
dc.subject Financial Statement lending tr_TR
dc.subject SME Credit Availability tr_TR
dc.title İlişkiye Dayalı ve Finansal Tabloya Dayalı Banka Borç Verme Yöntemlerinin Kobi Kredilerine Etkisi: BEEPS Türkiye Verileri ile Bir İnceleme tr_TR
dc.title.alternative The Effects of Relationship Lending and Financial Statement Lending Methods on Sme Credits: An Investigation with BEEPS Turkey Data tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account