DSpace Repository

ÜNİVERSİTELERDE KRİZ İLETİŞİMİ

Show simple item record

dc.contributor.author Penpece, Dilek
dc.contributor.author Madran, Canan
dc.date.accessioned 2020-02-25T12:10:19Z
dc.date.available 2020-02-25T12:10:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation PENPECE, D , MADRAN, C . (2015). ÜNİVERSİTELERDE KRİZ İLETİŞİMİ. Öneri Dergisi , 11 (44) , 33-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17905/187922 tr_TR
dc.identifier.issn 1300-0845
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/729
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17905/187922
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Kurumlar, kriz durumlarında itibarlarını yönetmek için etkin kriz iletişim stratejileri uygulamalıdır. Böylece paydaşlar sürekli bilgilendirilerek, kriz sebebiyle oluşabilecek olumsuz algılar azaltılabilir ve ortadan kaldırılabilir. Dolayısıyla kriz iletişimi faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Araştırmanın temel amacı, üniversitelerde sıklıkla meydana gelen kriz türlerini belirlemek ve yükseköğretim kurumlarında yürütülen kriz iletişimi çabalarını değerlendirmektir. Bu çalışmada; krizler ve kriz iletişim çabaları, medyadaki yansımaları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Krizlerin ve krize yönelik sunulan cevapların sınıflandırılmasında ve analizinde içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye'deki üniversitelerde yaşanan krizlerin türleri; yerleşke güvenliği, eylemler, protestolar, gizli bilgi kaybı, maddi olanakların kaybı, yönetici ve önemli personel kaybı, personel arası problemler, kazaların artışı, iftira ve dedikodular, gereksiz açıklamalar, söylentiler, örgüt ve çalışanların itibarına zarar, terör, işyerinde şiddet, yolsuzluk, yangın ve salgın olarak belirlenmiştir. Üniversitelerin yerleşke güvenliği, personel arası problemler, kazaların artışı, yolsuzluk ve yangına yönelik hiçbir iletişimsel çaba sarf etmediği görülmektedir Institutions should implement effective crisis communication strategies to manage their reputations in crisis situations. Thus, the negative perceptions that may occur because of crisis can be reduced and eliminated by continuously informing stakeholders. Therefore, various researches are needed in the area of crisis communication management. The aim of the study is to determine the types of crises that often occur in universities and evaluate the crisis communication efforts in higher education institutions. Crises and crisis communication efforts were evaluated within the framework of media reflections in this study. Content analysis was applied in the classification of crises and responses provided for crises. As a result, the types of crises in Turkish universities were determined as campus safety, actions, protests, loss of confidential information, loss of financial opportunities, loss of key managers and personnel, staff problems, increase of accidents, slander and gossip, unnecessary explanations, rumors, damage to organization and employee reputation, terrorism, workplace violence, corruption, fire and epidemic. It is seen that universities don't make any communicational effort regarding campus safety, staff problems, increase of accidents, corruption or fire tr_TR
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher ÖNERİ / Marmara Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2015;Volume: 11 Issue: 44
dc.subject Üniversiteler tr_TR
dc.subject Kriz İletişimi tr_TR
dc.subject Üniversitelerde Kriz İletişimi tr_TR
dc.subject İçerik Analizi tr_TR
dc.title ÜNİVERSİTELERDE KRİZ İLETİŞİMİ tr_TR
dc.title.alternative CRISIS COMMUNICATION IN UNIVERSITIES tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account