DSpace Repository

Faculty of Humanities and Social Sciences / İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Faculty of Humanities and Social Sciences / İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Recent Submissions

 • Polat Ulas, Asli; Gunduz, Atalay (Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi = Journal of Translation Studies / Hacettepe Üniversitesi, 2020-07)
  Due to the Syrian civil war, nearly 3.5 million Syrians have taken refuge in Turkey in the last nine years. Although Syrians and Turks are regionally and culturally close to each other, there is the linguistic difference, ...
 • Dislen Daggol, Gokce; Ispinar Akcayoglu, Duygu (Current Research in Social Sciences / Aizonia Publishing, 2020-11)
  Throughout history, translation has had a notable role in the spread of knowledge. Contrary to what is assumed, translation is not confined to just finding the equivalences of words. Translators are quite active in the ...
 • Kemaloglu Er, Elif (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = The Journal of Social Sciences Institute / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2020-09)
  Teacher questions play a significant role in English classrooms since they trigger interaction and promote oral production. Among teacher questions, referential questions that seek information not known by the teacher and ...
 • Onder, Alev (Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi = Hikmet - Journal of Academic Literature / Ahmet TANYILDIZ, 2020-12)
  Bilim insanlarının mektup ve hatıraları, genç araştırmacılara içten bir söyleyişle sundukları bilgiler bakımından değerli belgelerdir. Alanında başarılı kimselerin gündelik yaşamlarından kesitler sunan, dönemin önemli ...
 • Onder, Alev (Dil ve Edebiyat Araştırmaları = Studies in Language and Literature / Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, 2020-10)
  Şiir, roman gibi türlerde de eserler vermiş olan Sabahattin Ali, öykücü kimliği ön planda olan önemli bir yazardır. Eserlerinde Anadolu insanının yaşam mücadelesini yansıtırken ezen-ezilen çatışmasını sıkça ele almıştır. ...
 • Dalaslan, Duygu; Sulha, Pelin (Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi = Journal of Translation Studies / Hacettepe Üniversitesi, 2019-12)
  Ankara Accessible Film Festival has been organized since 2013 to encourage the participation of individuals with disabilities in cultural and artistic activities. Until 2017 this festival has brought together the disabled ...
 • Dislen Daggol, Gokce (RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi = RumeliDE Journal of Language and Literature Studies / Yakup YILMAZ, 2021-03)
  Learning is a lifetime act, and it is not free of problems. Although problems or difficulties experienced in this process could be perceived as barriers to move further, they can be in fact new opportunities to gain more ...
 • Kanidinc, Burcu; Bogenc Demirel, Emine (Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi = Journal of Translation Studies / Hacettepe Üniversitesi, 2021-12)
  Covid-19 pandemisinin etkileri tüm dünyada derinden hissedilmektedir. Pandemi bireylerin günlük yaşamlarında büyük değişim ve dönüşümlere neden olmuş ve “yeni normal” denilen yaşam biçimini sunmuştur. Bu noktada, toplumsal ...
 • Enic, Deniz; Tosun, Leman Pinar (Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar = Current Approaches in Psychiatry / Lut TAMAM, 2021-12)
  Çalışmada amaç, kadınların bilişsel performansları (BP) üzerinde korumacı ve düşmanca cinsiyetçiliğin (KC ve DC) etkilerini ve bu etkide rol oynayan değişkenleri incelemektir. KC ve DC’ye maruz kalmanın BP’ye etkisine dair ...
 • Enic, Deniz (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2021-04)
  Tüm dünyada yaşam pratiklerini ciddi şekilde değiştiren COVID-19 pandemisinin, gruplar arasındaki ilişkileri de önemli ölçüde etkilediği görülür. Mevcut çalışmanın başat amaçları, COVID-19 salgınının gruplar arasındaki ...
 • Enic, Deniz (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad) = Journal of the Human and Social Science Researches / Mustafa Süleyman ÖZCAN, 2021-09)
  Gruplar arasındaki ayrımcı tutum ve davranışların neden ve sonuçları, sosyal psikologların uzun yıllardır üzerinde durduğu araştırma konularının başında gelir. Sosyal psikoloji alanında geliştirilen kuramsal yaklaşımlar ...
 • Kanidinc, Burcu (İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi = Istanbul University Translation Studies / İstanbul Üniversitesi, 2021-07)
  Yeni medya çalışmaları, geleneksel medya çalışmalarının aksine dijital mecrayı etkileşimsel ağlar örgütlenmesi olarak ele alır. Bu dijitallik kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileriyle bağlantılı iletişim ve medya ...
 • Kanidinc, Burcu (Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi = Journal of Translation Studies / Hacettepe Üniversitesi, 2020-07)
  Bu çalışmada, çevirmen Nurettin (Nureddin) Sevin’in çevirilerine yazdığı ön sözler tanıklığında çeviri politikasına dair izlenimlerde bulunmak amaçlanmaktadır. Çalışmanın inceleme nesneleri, Cumhuriyet döneminin planlı ...
 • Cifteci, Volkan (FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) = FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) / Süleyman Demirel Üniversitesi, 2021-12)
  Otantik [authentic] kendilik felsefe ve psikolojinin yoğun bir şekilde üzerine eğildiği bir konudur. Bu çalışmada Heidegger ve Bergson gibi iki düşünür ile Psikanalizin kurucusu Freud’un konuya yaklaşımlarını ele alıyoruz. ...
 • Ordem, Eser (Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi / Ömer Gökhan ULUM, 2019-08)
  How acquisition and use of prepositions in both first and second language studies is an enigma (Celce-Murcia, & Larsen-Freeman 1999; Boers & Demecheleer, 1998; Evans & Tyler, 2004). This study intends to examine the frequency ...
 • Eroglu, Susran; Florek, Iwona (OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2018-04)
  New Social Movements emerged like a wave in 1960s and have sustained so far. New social movements originated based on autonomy, cooperation and direct performance. Their main objective is to establish a more democratic and ...
 • Enic, Deniz (Nesne Dergisi / Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü, 2019)
  Gruplar arasındaki önyargıları azaltmak, sosyal psikologların uzun yıllardır uğraştığı başlıca konulardan biridir. Bu derleme makalesinin temel amacı, yeniden sınıflandırma sürecinin dış gruba yönelik olumsuz tutumları ...
 • Ozer, Omer; Ozer, Elife (Turkish Studies / International Balkan University, 2018)
  Bu araştırmanın amacı, “Cep Telefonu Bağımlılığında AşermeÖlçeği”ni Türkçe’ye uyarlayarak ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkinkanıtları incelemektedir. Orijinali İspanya’da geliştirilen ve sekizmaddeden oluşan ölçek ...
 • Ordem, Eser (Turkish Studies / International Balkan University, 2017)
  Any attempt to doubt the nature of interaction and communication in foreign and second language learning classrooms renders knowledge and discourses questionable since any classroom is composed of conflicting situations ...
 • Ordem, Eser (Turkish Studies / International Balkan University, 2017)
  Research into complex sentences in foreign language learning has been incremental in recent years. Various theories have developed different perspectives towards understanding the nature of complex sentences. The theoretical ...

View more