DSpace Repository

Rectorate / Rektörlük

Rectorate / Rektörlük

Recent Submissions

 • Kanatli, Faik; Cekici, Yunus Emre (Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Mersin Üniversitesi, 2018)
  Türkçe öğretmenliği lisans programlarının 5. döneminde “Anlama Teknikleri 1: Okuma Eğitimi” adlıders verilir. Bu derste genellikle Türkçe öğretimi ile ilgili kaynakların okuma eğitimi bölümleri ve/veyabaşlı başına okuma ...
 • Cekici, Yunus Emre (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Uludağ Üniversitesi, 2018)
  Yabancı dil ders kitapları, farklı türlerde metinlerden oluşur. Çünkü farklı metinler, farklı dil yapıları ve iletişim olanakları içerir. Bu ders kitaplarındaki metin türlerinden biri de fotoğraflardır. Günümüz dilbiliminde ...
 • Onder, Alev (Turkish Studies / International Balkan University, 2018)
  Yaşar Kemal, “Bir Ada Hikâyesi’’ başlıklı dörtlemede farklı etnik vedinî kimliğe sahip insanların Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, imgeselbir adada yaşadıkları dramı şiirsel bir dille anlatmaktadır. Dörtlemeninbirinci ...
 • Ilvan, Ahmet; Bostanci, Bulent (Harita Dergisi / Harita Genel Müdürlüğü, 2017)
  Z Harita mühendisliğinin çalışma alanlarından birisi olan endüstriyel ölçmeler, ülkemizde sanayinin gelişimi ile birlikte gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu ölçmeler genellikle milimetre ve altında hassasiyetle ...
 • Onder, Alev (Turkish Studies / International Balkan University, 2017)
  Erendiz Atasu is a feminist author who questions woman's individual and social position from different perspectives in her novels, short stories and essays. All the presented values of patriarchal system has been courageously ...
 • Kara, Mehmet; Cekici, Yunus Emre (Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Bartın Üniversitesi, 2017)
  Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, metin alımlamaya ve metin üretmeye dayanır. Bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında metindilbilimsel incelemeler yapmak bir zorunluluktur. Bu bağlamda metinsellik ölçütlerinden ...
 • Onder, Alev (Turkish Studies / International Balkan University, 2016)
  Roman ve öykülerinde kadının bireysel ve toplumsal konumunu farklı açılardan sorgulayan Erendiz Atasü, ataerkil sistemin tüm verili değerlerini cesur bir tavırla eleştiren feminist bir yazardır. Atasü, toplumsal cinsiyete ...
 • Baz, Fatih Cagatay (Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi / Gümüşhane Üniversitesi, 2016)
  Günümüzde teknolojinin hızlı ilerleyişi insan ihtiyaçlarında değişime sebep olmuştur. İnsan ihtiyaçlarının merkezine eğitim ve teknoloji yerleşmiş ve bu alanlarda yeni çalışmalar gerçekleşmiştir. Ülkemizde 2010 yılı ...
 • Karatas, Ahmet (Türk Kütüphaneciliği / Türk Kütüphaneciler Derneği, 2014)
  Vefat eden İzmir Milli Kütüphane Müdürü Sayın Ahmet Gürlek için kaleme alınmış anı yazısıdır. This is a memoir for decedent Mr. Ahmet Gürlek who was director of İzmir National Library.
 • Unuvar, Suleyman; Kucukdurmaz, Alper (Türk Dünyası Araştırmaları / Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2014)
  Osmanlı Devleti nin hem sınır hem de toplumsal çözülme dönemi olarak bilinen 19. yüzyıl, Avrupalı ve Amerikalı misyonerlerin de en etkili olduğu dönem olarak karşımıza çıkmıştır. Yüzyıllarca bir arada yaşayan bu coğrafyanın ...
 • Beycioglu, Ahmet; Unver, Ahmet Ferdi; Arslan, Mehmet Emin; Abdulkerim, Aydin; Saribas, Ilyas (Artıbilim: Adana Alparslan Turkes Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Turkes Science and Technology University, 2019-06)
  In this study, bond behaviors of steel rebar and aramid fiber reinforced composite rebar were investigated comparatively. The hinged beam method, which is one of the bond experiments in bending, was used while determining ...
 • Bagriacik, Baki; Guner, Esra Deniz; Beycioglu, Ahmet (Artıbilim: Adana Alparslan Turkes Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Turkes Science and Technology University, 2019-06)
  Soil improvement is preferred when the engineering properties of the soils in the project site do not meet sufficient criteria. In recent years, studies on improving the strength parameters and permeability properties of ...
 • Gov, Esra (Artıbilim: Adana Alparslan Turkes Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Turkes Science and Technology University, 2019-06)
  Systems Biomedicine serves a new generation approach to understand the mechanisms behind disease pathogenesis, to identify new biomarkers and therapeutic targets, and to discover new drugs within a holistic point of view. ...
 • Kelebek, Hasim; Selli, Serkan (Artıbilim: Adana Science and Technology University Journal of Science / Adana Science and Technology University, 2018-12)
  Phenolics are broadly distributed in the plant kingdom and the most abundant secondary metabolites of plants. Over the past few years, preparation of phenolic extracts from different plants, purification of phenolic compounds ...
 • Dogru Mert, Basak; Mert, Mehmet Erman; Yazici, Birgul (Artıbilim: Adana Science and Technology University Journal of Science / Adana Science and Technology University, 2018-12)
  The hazardous effects of corrosion influence not only metals but also environment and human health. Furthermore, cost of corrosion deeply strokes the economics of industrialized nations. In order to combat corrosion, ...
 • Sezer Tunçsoy, Benay (Artıbilim: Adana Science and Technology University Journal of Science / Adana Science and Technology University, 2018-12)
  The rapid development of nanomaterials in various fields of science results in being in need of understanding their toxic effects on development and physiology of non-target organisms and environment. Increased production ...
 • Erbay, Zafer; Salum, Pelin (Artıbilim: Adana Science and Technology University Journal of Science / Adana Science and Technology University, 2018-12)
  Cream powder is an important food additive that is added to various products. In the production of cream powder, it is necessary to use the microencapsulation technique in order to improve the physical ...
 • Uludamar, Erinc; Bicer, Sami Gokberk; Tas, Mustafa (Artıbilim: Adana Science and Technology University Journal of Science / Adana Science and Technology University, 2018-12)
  The tie rods that connect the wheels with the steering system are composed of two tie-heads and tie-arm. The tierod is very important in terms of safety due to the task it undertakes on a vehicle. In this study, the finite ...
 • Nennioglu, Ahmet Kemal; Koroglu, Tahsin (Artıbilim: Adana Science and Technology University Journal of Science / Adana Science and Technology University, 2018-12)
  In recent years, autonomous vehicles which are capable of travelling without human intervention are the last point reached in the light of intelligent systems and can perform almost all tasks successfully in controlled ...
 • Ehsani, Arman; Ehsani, Ilhan (Artıbilim: Adana Science and Technology University Journal of Science / Adana Science and Technology University, 2018-12)
  Vermiculite, a hydrated Mg/Al/Fe silicate mica-like clay mineral with a laminate structure. Vermiculite is a very versatile material. It has the remarkable ability to expand to many times its original volume (exfoliation) ...

View more