DSpace Repository

Rectorate / Rektörlük

Rectorate / Rektörlük

Recent Submissions

 • Yilmaz, Hasan (Analytical Politics / Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2020)
  Federal Almanya Cumhuriyeti 1949’dan bu yana, demokratik, parlamenter ve federal bir devlet olarak varlığını sürdürmektedir. Dünyanın ve Avrupa Birliği’nin önde gelen ekonomilerinden olan Almanya, siyasal açıdan önemli bir ...
 • Duman, Levent (Analytical Politics / Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2020)
  During the 1990s Turkey-Israeli relations developed very quickly. For many, improvement of Turkey’s relations with Israel is directly related to the military’s role in politics in Turkey. What led Turkey to establish such ...
 • Baharcicek, Abdulkadir; Agir, Osman (Analytical Politics / Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2020)
  Tarihsel süreç içerisinde rekabete dayalı olarak ilişkilerini sürdürmüş olan Türkiye ile Rusya arasında, Soğuk Savaş’ın sonlanmasıyla birlikte, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi olanakları ortaya çıkmıştır. Yeni ...
 • Cahmutoglu, Ersin (Analytical Politics / Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2020)
  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan tehditler ve imkanlar devletlerin ulusal güvenlik politikalarının güncellenmesine neden olmuştur. Aynı zamanda özel şirketlerin de üretim imkanlarını geliştirmiştir. Bu ...
 • Tanrioven, Nail (Analytical Politics / Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2020)
  In this article, I interpret the perceptions about the Other of the women interlocutors that I interviewed with during a fieldwork in Turkey in 2013 and 2014. In the form of a mystory that combines my personal and ...
 • Bilali, Brahima (Analytical Politics / Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2020)
  This article examines the question of state fragility and human security issues related to South Sudan. It shows that South Sudan is in a profound fragility because of the continual conflict that undermined its internal ...
 • Acar, Hasan (Analytical Politics / Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2020)
  Tanzimat Dönemi, Osmanlı-Türk modernleşmesinin dönüm noktalarından biridir. Bu süreçte, Osmanlı Devleti’ndeki fikir adamlarının diplomatik etkinliği, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli rol oynamıştır. ...
 • Celenk, Ayse Aslihan; Denis, Halil Emre (Analytical Politics / Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2020)
  This article analyses the conditions under which the political parties who obtain political power as a single government can retain it by ideological and political hegemony instead of coercion. The factors that affect ...
 • Mogul, Selcuk (Dil Araştırmaları / Dil Araştırmaları, 2019)
 • Kanatli, Faik; Cekici, Yunus Emre (Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Mersin Üniversitesi, 2018)
  Türkçe öğretmenliği lisans programlarının 5. döneminde “Anlama Teknikleri 1: Okuma Eğitimi” adlıders verilir. Bu derste genellikle Türkçe öğretimi ile ilgili kaynakların okuma eğitimi bölümleri ve/veyabaşlı başına okuma ...
 • Cekici, Yunus Emre (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Uludağ Üniversitesi, 2018)
  Yabancı dil ders kitapları, farklı türlerde metinlerden oluşur. Çünkü farklı metinler, farklı dil yapıları ve iletişim olanakları içerir. Bu ders kitaplarındaki metin türlerinden biri de fotoğraflardır. Günümüz dilbiliminde ...
 • Onder, Alev (Turkish Studies / International Balkan University, 2018)
  Yaşar Kemal, “Bir Ada Hikâyesi’’ başlıklı dörtlemede farklı etnik vedinî kimliğe sahip insanların Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, imgeselbir adada yaşadıkları dramı şiirsel bir dille anlatmaktadır. Dörtlemeninbirinci ...
 • Ilvan, Ahmet; Bostanci, Bulent (Harita Dergisi / Harita Genel Müdürlüğü, 2017)
  Z Harita mühendisliğinin çalışma alanlarından birisi olan endüstriyel ölçmeler, ülkemizde sanayinin gelişimi ile birlikte gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu ölçmeler genellikle milimetre ve altında hassasiyetle ...
 • Onder, Alev (Turkish Studies / International Balkan University, 2017)
  Erendiz Atasu is a feminist author who questions woman's individual and social position from different perspectives in her novels, short stories and essays. All the presented values of patriarchal system has been courageously ...
 • Kara, Mehmet; Cekici, Yunus Emre (Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Bartın Üniversitesi, 2017)
  Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, metin alımlamaya ve metin üretmeye dayanır. Bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında metindilbilimsel incelemeler yapmak bir zorunluluktur. Bu bağlamda metinsellik ölçütlerinden ...
 • Onder, Alev (Turkish Studies / International Balkan University, 2016)
  Roman ve öykülerinde kadının bireysel ve toplumsal konumunu farklı açılardan sorgulayan Erendiz Atasü, ataerkil sistemin tüm verili değerlerini cesur bir tavırla eleştiren feminist bir yazardır. Atasü, toplumsal cinsiyete ...
 • Baz, Fatih Cagatay (Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi / Gümüşhane Üniversitesi, 2016)
  Günümüzde teknolojinin hızlı ilerleyişi insan ihtiyaçlarında değişime sebep olmuştur. İnsan ihtiyaçlarının merkezine eğitim ve teknoloji yerleşmiş ve bu alanlarda yeni çalışmalar gerçekleşmiştir. Ülkemizde 2010 yılı ...
 • Karatas, Ahmet (Türk Kütüphaneciliği / Türk Kütüphaneciler Derneği, 2014)
  Vefat eden İzmir Milli Kütüphane Müdürü Sayın Ahmet Gürlek için kaleme alınmış anı yazısıdır. This is a memoir for decedent Mr. Ahmet Gürlek who was director of İzmir National Library.
 • Unuvar, Suleyman; Kucukdurmaz, Alper (Türk Dünyası Araştırmaları / Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2014)
  Osmanlı Devleti nin hem sınır hem de toplumsal çözülme dönemi olarak bilinen 19. yüzyıl, Avrupalı ve Amerikalı misyonerlerin de en etkili olduğu dönem olarak karşımıza çıkmıştır. Yüzyıllarca bir arada yaşayan bu coğrafyanın ...
 • Beycioglu, Ahmet; Unver, Ahmet Ferdi; Arslan, Mehmet Emin; Abdulkerim, Aydin; Saribas, Ilyas (Artıbilim: Adana Alparslan Turkes Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Turkes Science and Technology University, 2019-06)
  In this study, bond behaviors of steel rebar and aramid fiber reinforced composite rebar were investigated comparatively. The hinged beam method, which is one of the bond experiments in bending, was used while determining ...

View more