DSpace Repository

Faculty of Political Sciences / Siyasal Bilgiler Fakültesi

Faculty of Political Sciences / Siyasal Bilgiler Fakültesi

Recent Submissions

 • Ozel, Kadir Can (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi / Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019)
  Koruma tedbirleri ceza muhakemesi hukukunda önemli bir yere sahiptir. Çalışmada, bir koruma tedbiri olan ve suçluların - suç delillerinin ele geçirilmesini sağlayan arama işlemi incelenmiştir. Bu bağlamda öğretideki ...
 • Erendor, Mehmet Emin; Oztarsu, Mehmet Fatih (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2019)
  With the increase of the importance of the South Caucasus after the collapse of the Soviet Union, regional and global powers have tried to product new policies to have a relationship with the counties of the region. The ...
 • Duruturk, Bilge (Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi / Türk Kooperatifçilik Kurumu Basın, Yayın, Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri İşletmesi, 2018)
  Foucault’nun iktidar ve özne arasındaki ilişkiyi her yerde ve her durumda oluşan bir olgusal kabulden yolaçıkarak açıklamış olması çalışmadaki temel çıkış noktasıdır. Foucault’ ya göre özne bireyden farklıdır veiçinde ...
 • Duman, Levent (Alternatif Politika, 2018)
  Haritalar, günlük hayatın pek çok alanında olduğu gibi siyasette de sıklıkla kullanılan araçlardır. Belirlenen konuların gündeme taşınması, ortaya konulan tezlerin desteklenmesi gibi siyasette çeşitli alanlarda kullanılabilen ...
 • Taner, Selda (Türkiye Barolar Birliği Dergisi / Türkiye Barolar Birliği, 2018)
  Dava sayısının gün geçtikçe artması ve üst mahkemeler önüne gelen dava dosyalarında kararların gecikmesi ve yargılama-nın makul sürede yapılmasının sağlanabilmesi yönündeki sebepler gerekçe gösterilerek iki dereceli adli ...
 • Demir, Bahadir (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi / İnönü Üniversitesi, 2015)
  Bir hukuki işlem kural olarak sadece o hukuki işlemi yapan kimseler hakkında hüküm doğurur. Buna karşın, ekonomik hayatın büyük bir gelişme göstermesi, uzmanlığın önem kazanması, milletlerarası ilişkilerin artması, kişilerin ...
 • Arioglu, Emrah; Kaya, Pinar Arioglu (BORSA ISTANBUL REVIEW / ELSEVIER SCIENCE BV, 2015-06)
  In this study, we investigate director busyness and advising for firms quoted at Borsa Istanbul. We show that firms prefer not to appoint directors with multiple directorships and superior advising skills to monitoring ...