DSpace Repository

Browsing International Trade and Finance / Uluslararası Ticaret ve Finans by Title

Browsing International Trade and Finance / Uluslararası Ticaret ve Finans by Title

Sort by: Order: Results:

 • Cabuk, Serap; Tanrikulu, Ceyda; Gelibolu, Levent (Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Cumhuriyet Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada, teknoloji kabul modeli değişkenleri kullanılarak, satış gücünün teknoloji kabulünü belirleyen değişkenlerinin birbirleri üzerindeki ve kişisel yenilikçiliğin satış gücünün teknoloji kabulündeki etkilerinin ...
 • Tanrikulu, Ceyda (RBGN-REVISTA BRASILEIRA DE GESTAO DE NEGOCIOS / FUND ESCOLA COMERCIO ALVARES PENTEADO-FECAP, 2017-10)
  Purpose - The purpose of this study was to determine whether there was any difference among sex and gender identity groups for salespeople in terms of psychological job outcomes, namely job stress, organizational commitment, ...
 • Doruk, Omer Tugsal; Konuk, Serhat; Atici, Rumeysa (FINANCE RESEARCH LETTERS / ELSEVIER, 2021-11)
  In the present study, we examine the effect of government fiscal policy on firm risk in the postCOVID-19 period for an emerging market: Turkey. By doing so, we utilize a propensity score matching method to examine the ...
 • Tore, Irem (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi UİİİD = International Journal of Economics and Administrative Studies IJEAS / Kenan ÇELİK, 2021-10)
  Dispersed ownership is not the rule except for the US and UK. Instead, companies are concentrated in the hand of families in the rest of the world. It is stated that the quality of transparency is directly associated with ...
 • Sahin, Arzu (Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi = Journal of Research in Economics Politics and Finance / Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Derneği, 2020-12)
  Bu çalışmanın amacı, imalat sanayinde borç kullanımının öz kaynak kârlılığı üzerindeki etkisini ve bu etkinin yüksek ve düşük satış büyüme oranlarına sahip şirketlerde değişip değişmediğini analiz etmektir. Çalışmanın ...
 • Turan, Taner; Karakas, Mesut; Yanikkaya, Halit (PANOECONOMICUS SAVEZ EKONOMISTA VOJVODINE, 2014)
  We tested the tax smoothing hypothesis for Turkey using annual data for the period of 1949-2010. Although our preliminary estimation results imply the existence of the weak form of tax smoothing for Turkey, further tests ...
 • Gunduz, Fatma Feyza; Akay, Ozlem (PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS AND OPERATION RESEARCH / University of the Punjab, 2022-06)
  Poverty, a problem that has existed throughout the history of humanity and sought a solution, is a phenomenon that is struggled under the joint responsibility of world states, national and international organizations. As ...
 • Ozsungur, Fahri (ASIA PACIFIC JOURNAL OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP / EMERALD GROUP PUBLISHING LTD., 2019-12)
  Purpose - The purpose of this paper is to determine the effects of factors affecting the acceptance and use of technology on the factors affecting women's entrepreneurshipmotivation. Design/methodology/approach - This study ...
 • Yildirim, Caner; Curuk, Avni Irem; Ergun, Bahadir (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi = Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS / Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2021-03)
  It is intended to reveal the internal profitability determiners of the leading global aviation companies, through this study. The data set consists the financial ratios of 12 aviation companies between 2009 and 2016. ...
 • Ozsungur, Fahri (ASIA PACIFIC JOURNAL OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP / EMERALD GROUP PUBLISHING LTD, 2020-08)
  Purpose - The purpose of this paper is to examine the association between mobbing and service innovation performance. In this context, the mediating role of boreout, a new concept in the literature, was examined. ...
 • Stawicka, Ewa; Yavuz, Hasan Bilgehan (OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2018-08)
  The importance of socially responsible practices in the area of: market, natural environment, society, employees is growing. Business is more and more involved in the implementation of sustainable development goals. The ...
 • Inal, Ersin; Ergun, Bahadir (Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi = Journal of Research in Economics Politics and Finance / Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Derneği, 2022-06)
  In this study, the effect of exports on capital structure decisions was investigated at the firm level. Annual data of 208 companies exporting in Turkey for the period 2005-2019 were used. Leverage was used as the dependent ...
 • Cabuk, Serap; Tanrikulu, Ceyda (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Çağ Üniversitesi, 2014-06)
  This research has two fundamental purposes. The first purpose is to determine whether uncertainty avoidance and innovativeness-in-food has an effect on perceived risk and willingness-to-buy genetically modified foods. The ...
 • Koklu, Yalcin; Ozseven, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi = Dokuz Eylül University Faculty of Business Journal / Dokuz Eylül Üniversitesi, 2022-02)
  This study aims to find out which international franchising mode has been selected depending on the different formalization levels of franchising contracts as well as the level of relationship between the main company and ...
 • Doruk, Omer Tugsal (Verimlilik Dergisi = Journal of Productivity / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020-06)
  Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören ve ISO 500 listesi içerisinde yer alan imalat sanayi firmaları açısından 2005-2013 yılları arasında Toplam Faktör Verimliliği (TFP)’nin belirleyicilerinin saptanmasıdır. ...
 • Ergun, Bahadir (Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Marmara Üniversitesi, 2020-07)
  Yeni borç ya da özkaynak gibi dışsal finansmana erişimde problemler yaşanması durumunda, firmalar yatırımlarını içsel nakit akışları ile finanse etmek zorunda kalabilirler. Bu durum firmaların yatırımlarının kendi nakit ...
 • Sahin, Arzu (Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Adiyaman University Journal of Social Sciences / Adıyaman Üniversitesi, 2021-08)
  Ticari alacaklara güvence veren sigorta türü olan kredi sigortasının ticaret ve iktisadi büyümeye olan katkısı uluslararası ve ulusal yazında güncelliğini koruyan bir alandır. Bu çalışmada, Türkiye’de 2001-2018 döneminde ...
 • Sahin, Arzu (Muhasebe ve Denetime Bakış = Accounting and Auditing Review / TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, 2021-04)
  Bu çalışmada, güncel TCMB sektör bilanço verilerine dinamik dikey yüzdeler analizi ve oran analizi uygulanarak Türk ticaret sektörünün 2009-2019 döneminin finansal analizi gerçekleştirilmiştir. 11 yıllık analiz döneminde ...
 • Turan, Taner (Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Uludağ Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada 1998:1-2012:3 döneminde Türkiye’de maliye politikasının konjonktürelliği literatürde yaygın olarak kullanılan iki yöntemle incelenmektedir. Basit formdaki regresyonlara göre reel toplam hükümet ...
 • Gunduz, Fatma Feyza; Gunduz, Selim; Yavuz, Hasan Bilgehan (Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Iğdır Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışmanın amacı Türkiye’ ye yönelik sağlık turizmi akımını etkileyen faktörleri çekim modeli ile açıklamaktır. Çalışmada 2014 yılında Türkiye’ de sağlık hizmeti alan turistlere ve geldikleri ülkelere ait yatay kesit ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account