DSpace Repository

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Issue Date

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Turan, Taner (Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Uludağ Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada 1998:1-2012:3 döneminde Türkiye’de maliye politikasının konjonktürelliği literatürde yaygın olarak kullanılan iki yöntemle incelenmektedir. Basit formdaki regresyonlara göre reel toplam hükümet ...
 • Harman, Serhat (Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Mustafa Kemal Üniversitesi, 2014)
  Sivil toplum kuruluşları, belirledikleri idealler çerçevesinde, birçok farklı alanda faaliyet göstermektedirler. Turizm, gerek turizm faaliyetine katılan kişi sayısı gerekse de yarattığı ekonomik büyüklük nedeniyle, küresel ...
 • Cabuk, Serap; Tanrikulu, Ceyda; Gelibolu, Levent (Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Cumhuriyet Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada, teknoloji kabul modeli değişkenleri kullanılarak, satış gücünün teknoloji kabulünü belirleyen değişkenlerinin birbirleri üzerindeki ve kişisel yenilikçiliğin satış gücünün teknoloji kabulündeki etkilerinin ...
 • Sahin, Arzu; Dogukanli, Hatice (Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / İstanbul Okan Üniversitesi, 2014)
  Yatırımlarda yerel taraflılık son yıllarda azalmasına rağmen finans literatüründe hala tartışılan bir konu olarak önemini korumaktadır ve birçok açıklaması bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türk yatırımcılarının hisse senedi ...
 • Harman, Serhat; Akgunduz, Yilmaz (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Gazi Üniversitesi, 2014)
  Müzeler her ne kadar kar amacı gütmeyen kuruluşlar olsalar da, günümüzde ziyaretçi pastasından, en fazla payı almak için müzeler arasında bir rekabet bulunmaktadır. Ziyaretçilerin müze deneyimine ilişkin beklentilerinin ...
 • Sahin, Arzu; Dogukanli, Hatice (BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar / Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2014)
  Özel sektörde önemli yeri olan KOBİ'lerin finansman olanaklarının sınırlı ve maliyetli olması KOBİ'lerin performansını düşürmektedir. KOBİ'lerin en önemli finansman kaynağı olan bankaların yabancı sahiplik yapısının KOBİ ...
 • Iplik, Esengul; Iplik, Fatma Nur; Efeoglu, I. Efe (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırmanın amacı; çalışanların örgütsel desteğe ilişkin algıları ile örgüte ve bireye yönelik vatandaş-lık davranışı arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünü tespit etmektir. Bu amaç ...
 • Cangir, Niyazi; Turan, Taner (Maliye Dergisi / T.C. Maliye Bakanlığı, 2014)
  Bu çalışmada politik istikrarsızlığın bütçe dengesi üzerindeki etkisi Türkiye ye ilişkin 1955-2012 dönemi verileri kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışmada politik istikrarsızlığı yansıtan göstergeler ile bu göstergelerden ...
 • Penpece, Dilek; Gugercin, Utku (Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / İstanbul Okan Üniversitesi, 2014)
  Ülkelerin ekonomik kalkınmaları, günümüzde bilginin değere dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayan yeniliğin ticari değer yaratması ile sağlanabilir. Bu kapsamda yeniliğin göstergelerinden biri olan patentler, tescil ...
 • Turan, Taner; Karakas, Mesut; Yanikkaya, Halit (PANOECONOMICUS SAVEZ EKONOMISTA VOJVODINE, 2014)
  We tested the tax smoothing hypothesis for Turkey using annual data for the period of 1949-2010. Although our preliminary estimation results imply the existence of the weak form of tax smoothing for Turkey, further tests ...
 • Turan, Taner (Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / İstanbul Okan Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada konjonktür yanlısı maliye politikalarının nedenleri ve bunlara kar- şı alınabilecek tedbirler konusu incelenmektedir. Prensip olarak, hem Keynes- yen hem de neoklasik standard modellerde hükümetlerin konjonktür ...
 • Harman, Serhat (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi / Bülent Ecevit Üniversitesi, 2014)
  Ulusal veya uluslararası seyahatlere çıkan Türk vatandaşlarının içinde seyahatleri için aracı kullanmayan, seyahat planlarını kendileri hazırlayan ve esnek seyahat programlarına sahip bağımsız gezginlerin bulunması ...
 • Iplik, Fatma Nur; Topsakal, Yunus; Dogan, Oguz (Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) / Akdeniz Üniversitesi, 2014)
  Strategic innovation is an issue that is frequently debated by the recent studies. The contemporary organizations almost in all industries seek to increase their strategic innovation capabilities in order to possess a ...
 • Karakas, Mesut; Turan, Taner; Yanikkaya, Halit (BABES-BOLYAI UNIV / TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, 2014-06)
  This study examines the existence of tax smoothing in the case of Turkey using data for the time period between 1923 and 2011. Unit root tests, auto-regression and vector auto-regression (VAR) models are applied to tax ...
 • Penpece, Dilek; Madran, Canan (ÖNERİ / Marmara Üniversitesi, 2015)
  Kurumlar, kriz durumlarında itibarlarını yönetmek için etkin kriz iletişim stratejileri uygulamalıdır. Böylece paydaşlar sürekli bilgilendirilerek, kriz sebebiyle oluşabilecek olumsuz algılar azaltılabilir ve ortadan ...
 • Sahin, Arzu; Dogukanli, Hatice (Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / İstanbul Okan Üniversitesi, 2015)
  Türk bankacılık sektörünün son on yılı, mali yapısı bozulan bankalara yönelik olarak kamu otoritelerince gerçekleştirilen yasal birleşme ve satın almaların azal- dığı, etkinlik, verimlilik artışı gibi diğer nedenlerle ...
 • Ozcan, Ahmet (Business and Management Studies: An International Journal / Academic Platform, 2015)
  The financial performance of the firms is one of the major concerns for the users of financial statements. Accounting standard setting bodies have encouraged firms to report comprehensive income which is believed to have ...
 • Dogukanli, Hatice; Ergun, Bahadir (Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / İstanbul Okan Üniversitesi, 2015)
  Sosyal psikolojinin çalışma konusu olan sürü davranışının hisse senedi piyasalarındaki formu, hisse senedi alım satım kararlarında yatırımcıların kendi fikirlerini göz ardı ederek piyasanın kararı doğrultusunda hareket ...
 • Tanrikulu, Ceyda (Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Atatürk Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Birincisi; kollektivizmin ve psikografik özellik olarak çevresel kaygının ve algılanan tüketici etkinliğinin, yeşil satın alma davranışı üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit ...
 • Iplik, Fatma Nur; Topsakal, Yunus; Iplik, Esengul (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi / Bülent Ecevit Üniversitesi, 2015)
  İşletmeler rekabet avantajına sahip olmak ve sahip oldukları rekabet avantajını arttırmak için çeşitli uygulamalarda bulunmaktadır. Bu uygulamalardan biri günümüzde popülerliği artan mükemmellik uygulamalarıdır. Hizmet ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account