DSpace Repository

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Cangir, Niyazi; Turan, Taner (Maliye Dergisi / T.C. Maliye Bakanlığı, 2014)
  Bu çalışmada politik istikrarsızlığın bütçe dengesi üzerindeki etkisi Türkiye ye ilişkin 1955-2012 dönemi verileri kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışmada politik istikrarsızlığı yansıtan göstergeler ile bu göstergelerden ...
 • Gugercin, Utku; Sigirciklioglu, Emel Berkem (Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2019)
  Çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının net olarak tanımlanmamış olması ve/veya görevleri ile ilgili olarak kendilerinden beklenilen davranışların çalışanlara açıkça bildirilmemesi rol belirsizliği olarak ...
 • Cabuk, Serap; Tanrikulu, Ceyda; Gelibolu, Levent (Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Cumhuriyet Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada, teknoloji kabul modeli değişkenleri kullanılarak, satış gücünün teknoloji kabulünü belirleyen değişkenlerinin birbirleri üzerindeki ve kişisel yenilikçiliğin satış gücünün teknoloji kabulündeki etkilerinin ...
 • Tanrikulu, Ceyda (RBGN-REVISTA BRASILEIRA DE GESTAO DE NEGOCIOS / FUND ESCOLA COMERCIO ALVARES PENTEADO-FECAP, 2017-10)
  Purpose - The purpose of this study was to determine whether there was any difference among sex and gender identity groups for salespeople in terms of psychological job outcomes, namely job stress, organizational commitment, ...
 • Harman, Serhat (Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Mustafa Kemal Üniversitesi, 2014)
  Sivil toplum kuruluşları, belirledikleri idealler çerçevesinde, birçok farklı alanda faaliyet göstermektedirler. Turizm, gerek turizm faaliyetine katılan kişi sayısı gerekse de yarattığı ekonomik büyüklük nedeniyle, küresel ...
 • Ulbegi, Iksun Didem; Iplik, Esengul; Yalcin, Azmi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Selçuk Üniversitesi, 2019)
  İşyerinde çalışanların yönetici ve iş arkadaşlarıyla kurduğu uyumlu ve destekleyici ilişkiler işi daha kolay ve keyifli yapmalarını sağlarken, gerilimli ilişkiler ise çalışanın psikolojik sağlığını olumsuz etkilemekte ve ...
 • Topsakal, Yunus; Celik Caylak, Pinar (Türk Turizm Araştırmaları Dergisi / Yüksel ÖZTÜRK, 2019)
  Günümüzde SPA (salus per aqua) sektörü kentleşme, gürültü, hava kirliliği, stres ve hızlı yaşlanma gibi nedenlerden dolayı büyümeye başlamıştır. Çünkü ziyaretçiler tatil esnasında zihnen ve bedenen rahatlamak, dinlenmek ...
 • Iplik, Fatma Nur; Topsakal, Yunus; Dogan, Oguz (Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) / Akdeniz Üniversitesi, 2014)
  Strategic innovation is an issue that is frequently debated by the recent studies. The contemporary organizations almost in all industries seek to increase their strategic innovation capabilities in order to possess a ...
 • Turan, Taner; Karakas, Mesut; Yanikkaya, Halit (PANOECONOMICUS SAVEZ EKONOMISTA VOJVODINE, 2014)
  We tested the tax smoothing hypothesis for Turkey using annual data for the period of 1949-2010. Although our preliminary estimation results imply the existence of the weak form of tax smoothing for Turkey, further tests ...
 • Yalcin, Neriman; Yasar, Alpaslan (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi / Kadir ULUSOY, 2019)
  The discussions about whether the manner of application of mandatory rotation affects the audit quality still continue in developing countries and EU countries, notably the USA. Therefore, we investigate whether Mandatory ...
 • Erat, Serhat; Kitapci, Hakan; Comez, Pinar (INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP / ARDABIL INDUSTRIAL MANAGEMENT INST, 2017)
  In the success of institutions, the peace and quality of the business life of human resources play an important role. The organizational load on employees can affect both individual and organizational stress, their turnover ...
 • Celik, Onur (Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2019)
  The competition among enterprises in the today’s business world is acquiring more different dimensions day by day. The enterprises which maintain especially their technology-oriented activities are experiencing a period ...
 • Yasar, Alpaslan; Yalcin, Neriman (Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi / MODAV Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, 2018)
  The purpose of this study is to examine the effects of voluntary audit firm switches on audit quality. The study, which used discretionary accruals as a measure of audit quality, was conducted using the least square ...
 • Ozcan, Ahmet (JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY / MEHMET AKIF ERSOY UNIV, 2019-08)
  In the current economic environment, the timeliness of corporate financial reporting is one of the important factors that have impact on the efficiency of financial markets. Delay in disclosure of financial statements ...
 • Gul, Hasan (Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Küreselleşme ile birlikte dünyada artan hanehalkı gelirleri ve ulaşım araçlarındaki teknolojik ilerlemeler iktisatta normal mal olarak kabul edilen boş zamanın daha etkin değerlendirilmesi sonucunu doğurmuş ve bu durum ...
 • Turan, Taner (Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Uludağ Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada 1998:1-2012:3 döneminde Türkiye’de maliye politikasının konjonktürelliği literatürde yaygın olarak kullanılan iki yöntemle incelenmektedir. Basit formdaki regresyonlara göre reel toplam hükümet ...
 • Gunduz, Fatma Feyza; Gunduz, Selim; Yavuz, Hasan Bilgehan (Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Iğdır Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışmanın amacı Türkiye’ ye yönelik sağlık turizmi akımını etkileyen faktörleri çekim modeli ile açıklamaktır. Çalışmada 2014 yılında Türkiye’ de sağlık hizmeti alan turistlere ve geldikleri ülkelere ait yatay kesit ...
 • Ducan, Engin (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi / Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2016)
  Göç, insanlığın başlangıcından beri var olan bir olgudur. Ancak düzenli olmayan ve yasadışı göç, tüm toplumların temel sosyal sorunlarındadır. Türkiye'de gerçekleşen iç göçün belirleyicisi olarak eğitim düzeyi, istihdam ...
 • Penpece, Dilek; Madran, Canan (ÖNERİ / Marmara Üniversitesi, 2015)
  Kurumlar, kriz durumlarında itibarlarını yönetmek için etkin kriz iletişim stratejileri uygulamalıdır. Böylece paydaşlar sürekli bilgilendirilerek, kriz sebebiyle oluşabilecek olumsuz algılar azaltılabilir ve ortadan ...
 • Penpece, Dilek; Gugercin, Utku (Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / İstanbul Okan Üniversitesi, 2014)
  Ülkelerin ekonomik kalkınmaları, günümüzde bilginin değere dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayan yeniliğin ticari değer yaratması ile sağlanabilir. Bu kapsamda yeniliğin göstergelerinden biri olan patentler, tescil ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account