DSpace Repository

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Turan, Taner (Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / İstanbul Okan Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada konjonktür yanlısı maliye politikalarının nedenleri ve bunlara kar- şı alınabilecek tedbirler konusu incelenmektedir. Prensip olarak, hem Keynes- yen hem de neoklasik standard modellerde hükümetlerin konjonktür ...
 • Ozseven, Mustafa; Danisman, Ali; Suha Bingol, Ali (ODTÜ Gelişme Dergisi / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışma, 2003 sonrası Türk sağlık alanındaki kurumsal değişim sürecinde, Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Odası ve sendikalar arasında yaşanan güç mücadelesinin zamanla nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. ...
 • Ozseven, Mustafa; Danisman, Ali (ODTÜ Gelişme Dergisi / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışma, Türkiye'de 2001 sonrası kamu bankalarının yönetiminde yaşanan dönüşümü kurumsal mantık perspektifiyle inceleyerek kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar arasındaki ilişkiye açıklık getirmeyi ...
 • Ozseven, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi / Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışma bir yanıyla Türk tekstil sanayiinde yaşanan dönüşüm kurumsal mantık perspektifinden araştırmayı öte yandan da kurumsal mantıkların içselleştirilmesi, stratejik pratikler ve örgütsel performans arasındaki ilişkiyi ...
 • Ozseven, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi / Dokuz Eylül Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışma, kurumsal tözlerin Türk sosyal güvenlik alanında hayata geçirilen uygulamaların şekillenmesinde nasıl bir rol oynadığını açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışmada, özellikle, uygulamaların gelişim dinamiklerine ...
 • Topsakal, Yunus; Celik, Pinar; Yuzbasioglu, Nedim (Turkish Studies / International Balkan University, 2018)
  Ekonomikendüstrilerdenbiriolanturizmsektöründe,küreselleşme işletmeler arasında var olan rekabetin şiddetini arttırmıştır.Bundan dolayı işletmeler sahip oldukları rekabet avantajlarını korumakve arttırmak için çeşitli ...
 • Turan, Taner; Elma, Orhan Emre (MALİYE FİNANS YAZILARI / Maliye Finans Yazıları Yayımcılık Ltd, 2016)
  This paper aims to examine the effect of private sector balance (PSB) on government budget balance (BD) in Turkey by using growth rate (GE), financial account balance (FA), and household consumption expenditures (CH). In ...
 • Cangir, Niyazi; Turan, Taner (Maliye Dergisi / T.C. Maliye Bakanlığı, 2014)
  Bu çalışmada politik istikrarsızlığın bütçe dengesi üzerindeki etkisi Türkiye ye ilişkin 1955-2012 dönemi verileri kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışmada politik istikrarsızlığı yansıtan göstergeler ile bu göstergelerden ...
 • Gugercin, Utku; Sigirciklioglu, Emel Berkem (Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2019)
  Çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının net olarak tanımlanmamış olması ve/veya görevleri ile ilgili olarak kendilerinden beklenilen davranışların çalışanlara açıkça bildirilmemesi rol belirsizliği olarak ...
 • Cabuk, Serap; Tanrikulu, Ceyda; Gelibolu, Levent (Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Cumhuriyet Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada, teknoloji kabul modeli değişkenleri kullanılarak, satış gücünün teknoloji kabulünü belirleyen değişkenlerinin birbirleri üzerindeki ve kişisel yenilikçiliğin satış gücünün teknoloji kabulündeki etkilerinin ...
 • Tanrikulu, Ceyda (RBGN-REVISTA BRASILEIRA DE GESTAO DE NEGOCIOS / FUND ESCOLA COMERCIO ALVARES PENTEADO-FECAP, 2017-10)
  Purpose - The purpose of this study was to determine whether there was any difference among sex and gender identity groups for salespeople in terms of psychological job outcomes, namely job stress, organizational commitment, ...
 • Harman, Serhat (Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Mustafa Kemal Üniversitesi, 2014)
  Sivil toplum kuruluşları, belirledikleri idealler çerçevesinde, birçok farklı alanda faaliyet göstermektedirler. Turizm, gerek turizm faaliyetine katılan kişi sayısı gerekse de yarattığı ekonomik büyüklük nedeniyle, küresel ...
 • Ulbegi, Iksun Didem; Iplik, Esengul; Yalcin, Azmi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Selçuk Üniversitesi, 2019)
  İşyerinde çalışanların yönetici ve iş arkadaşlarıyla kurduğu uyumlu ve destekleyici ilişkiler işi daha kolay ve keyifli yapmalarını sağlarken, gerilimli ilişkiler ise çalışanın psikolojik sağlığını olumsuz etkilemekte ve ...
 • Topsakal, Yunus; Celik Caylak, Pinar (Türk Turizm Araştırmaları Dergisi / Yüksel ÖZTÜRK, 2019)
  Günümüzde SPA (salus per aqua) sektörü kentleşme, gürültü, hava kirliliği, stres ve hızlı yaşlanma gibi nedenlerden dolayı büyümeye başlamıştır. Çünkü ziyaretçiler tatil esnasında zihnen ve bedenen rahatlamak, dinlenmek ...
 • Iplik, Fatma Nur; Topsakal, Yunus; Dogan, Oguz (Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) / Akdeniz Üniversitesi, 2014)
  Strategic innovation is an issue that is frequently debated by the recent studies. The contemporary organizations almost in all industries seek to increase their strategic innovation capabilities in order to possess a ...
 • Turan, Taner; Karakas, Mesut; Yanikkaya, Halit (PANOECONOMICUS SAVEZ EKONOMISTA VOJVODINE, 2014)
  We tested the tax smoothing hypothesis for Turkey using annual data for the period of 1949-2010. Although our preliminary estimation results imply the existence of the weak form of tax smoothing for Turkey, further tests ...
 • Yalcin, Neriman; Yasar, Alpaslan (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi / Kadir ULUSOY, 2019)
  The discussions about whether the manner of application of mandatory rotation affects the audit quality still continue in developing countries and EU countries, notably the USA. Therefore, we investigate whether Mandatory ...
 • Erat, Serhat; Kitapci, Hakan; Comez, Pinar (INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP / ARDABIL INDUSTRIAL MANAGEMENT INST, 2017)
  In the success of institutions, the peace and quality of the business life of human resources play an important role. The organizational load on employees can affect both individual and organizational stress, their turnover ...
 • Celik, Onur (Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2019)
  The competition among enterprises in the today’s business world is acquiring more different dimensions day by day. The enterprises which maintain especially their technology-oriented activities are experiencing a period ...
 • Yasar, Alpaslan; Yalcin, Neriman (Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi / MODAV Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, 2018)
  The purpose of this study is to examine the effects of voluntary audit firm switches on audit quality. The study, which used discretionary accruals as a measure of audit quality, was conducted using the least square ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account