DSpace Repository

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Turan, Taner (Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Uludağ Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada 1998:1-2012:3 döneminde Türkiye’de maliye politikasının konjonktürelliği literatürde yaygın olarak kullanılan iki yöntemle incelenmektedir. Basit formdaki regresyonlara göre reel toplam hükümet ...
 • Bozkurt, Alper (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2021-12)
  Aletli dalış dünya genelinde pek çok insanın hobi olarak yaptığı aktivite sporlarından birisidir. Geçmişi eski dönemlere kadar gitse de sportif amaçlı yapılan dalışlar son yüzyılda ivme kazanmıştır. Dünya genelinde farklı ...
 • Erdogan, Selim; Ducan, Engin; Senturk, Mehmet; Senturk, Asli (Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Academic Review of Economics and Administrative Sciences / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2018-04)
  Geleneksel enerji kaynaklarının arz güvenliği endişeleri ve çevresel etkileri nedeniyle yenilenebilir enerji her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Öyle ki, fosil kaynaklara sahip ülkeler dahi gelecek yıllarda mevcut ...
 • Karakas, Esra (Yaşar Üniversitesi Dergisi = Journal of Yasar University / Yaşar Üniversitesi, 2019-07)
  Otomotiv sanayi, ortaya çıkardığı katma değer, istihdama katkısı, birçok sektörün gelişimine destek sağlaması ve ülkeye sağladığı ihracat geliri açısından oldukça önemli bir sanayi koludur. Otomotiv ihracat geliri tahmin ...
 • Gunduz, Fatma Feyza; Gunduz, Selim; Yavuz, Hasan Bilgehan (Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Iğdır Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışmanın amacı Türkiye’ ye yönelik sağlık turizmi akımını etkileyen faktörleri çekim modeli ile açıklamaktır. Çalışmada 2014 yılında Türkiye’ de sağlık hizmeti alan turistlere ve geldikleri ülkelere ait yatay kesit ...
 • Ducan, Engin (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi / Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2016)
  Göç, insanlığın başlangıcından beri var olan bir olgudur. Ancak düzenli olmayan ve yasadışı göç, tüm toplumların temel sosyal sorunlarındadır. Türkiye'de gerçekleşen iç göçün belirleyicisi olarak eğitim düzeyi, istihdam ...
 • Aksay, Bilge (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute / Pamukkale Üniversitesi, 2019-04)
  Bu çalışmanın amacı kadın girişimciliği konusunda son on yılda yazılmış makaleleri inceleyerek çalışmaları sınıflamak, alanyazındaki gelişmelere ve boşluklara dikkat çekmektir. Bu amaçla TR dizin kapsamındaki akademik ...
 • Atas, Huseyin; Gunduz, Selim (Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Adiyaman University Journal of Social Sciences / Adıyaman Üniversitesi, 2020-12)
  Bu çalışmada Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi analiz edilmiştir. Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi 13 farklı nicel değişken kullanılarak ‘Çok Boyutlu Ölçekleme Tekniği’ ile analiz edilmiştir. Analizlerde il ...
 • Celik, Onur; Canoglu, Meltem (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2019-12)
  Günümüz dünyasında pazarlama; çevreye ve sürdürülebilirliğe duyarlı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum da literatürde çevreci ve sürdürülebilirliği içerisinde barındıran pazarlama yayınlarının da sayısını ...
 • Topsakal, Yunus; Iplik, Fatma Nur (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Çağ Üniversitesi, 2013-12)
  Türkiye’de üniversite sayısında son yıllarda önemli bir artış gözlemlenmektedir. Bu artışla beraber yükseköğretim kurumları arasında rekabet artmaya başlamıştır. Rekabette önde olmak için üniversiteler kalitelerini çeşitli ...
 • Penpece, Dilek; Madran, Canan (ÖNERİ / Marmara Üniversitesi, 2015)
  Kurumlar, kriz durumlarında itibarlarını yönetmek için etkin kriz iletişim stratejileri uygulamalıdır. Böylece paydaşlar sürekli bilgilendirilerek, kriz sebebiyle oluşabilecek olumsuz algılar azaltılabilir ve ortadan ...
 • Penpece, Dilek; Gugercin, Utku (Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / İstanbul Okan Üniversitesi, 2014)
  Ülkelerin ekonomik kalkınmaları, günümüzde bilginin değere dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayan yeniliğin ticari değer yaratması ile sağlanabilir. Bu kapsamda yeniliğin göstergelerinden biri olan patentler, tescil ...
 • Ozcan, Ahmet (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi = International Journal of Management Economics and Business / Bülent Ecevit Üniversitesi, 2021-03)
  This paper aims to investigate the factors affecting key audit matters disclosed by manufacturing firms listed on Borsa Istanbul for the accounting period of 2019. Data are collected from the audited financial statements ...
 • Ozcicek Dolekoglu, Celile; Celik, Onur (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi / Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2018-12)
  Yaşlanan dünya ile birlikte yaşanan gelişmeler birer dönüm noktası olarak adlandırılmaktadır. Sanayi devrimi, büyük buhran, dünya savaşları, teknolojik devrim son 150 yıl için birer çağ özelliği taşımaktadır. Bu çağlar ...
 • Sahin, Arzu; Dogukanli, Hatice (BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar / Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2014)
  Özel sektörde önemli yeri olan KOBİ'lerin finansman olanaklarının sınırlı ve maliyetli olması KOBİ'lerin performansını düşürmektedir. KOBİ'lerin en önemli finansman kaynağı olan bankaların yabancı sahiplik yapısının KOBİ ...
 • Aksay, Bilge; Ay, Unal (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Çağ Üniversitesi, 2016-12)
  Yönetim ve organizasyon alanındaki çalışmalarda, hipotezleri değerlendirme amacıyla ileri istatistiki teknikler kullanılmakla birlikte, gözlenen değer ve gizil değişkenler arasındaki ilişkinin yönü çoğu zaman göz ardı ...
 • Turkmen Muldur, Gozde; Onal, Yildirim Beyazit (Business and Management Studies: An International Journal / YUSEN YAYINCILIK, 2019)
  Spot piyasalarda varlık fiyatlamasında belirleyici faktörlerden biri olan yatırımcı duyarlılığının vadeli işlem piyasalarını da etkileme olasılığı oldukça yüksek olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, Vadeli İşlem Piyasasında ...
 • Doruk, Omer Tugsal (Sayıştay Dergisi / TC Sayıştay Başkanlığı, 2020-09)
  Birçok ülkede özerk bir varlık yönetim kuruluşu olarak hayata geçirilen varlık fonları çoğunlukla devletin stratejik ve politik amaçları doğrultusunda yatırım politikalarını yönlendirmekte ve küresel finans savaşlarında ...
 • Gunduz, Selim (Yaşar Üniversitesi Dergisi = Journal of Yasar University / Yaşar Üniversitesi, 2018-10)
  Bu çalışmanın amacı, bir bölgede turizmin gelişmesi halinde karşılaşılması muhtemel olumlu ve olumsuz durumlara ilişkin yerel halkın algısını ve beklentilerini belirleyebilen, literatürde yer alan ölçeklere alternatif ...
 • Oguz, Sibel; Balli, Erdinc; Buzcu, Zafer (Turizm Akademik Dergisi / Detay Yayıncılık, 2020-12)
  Bu çalışmanın temel amacı, gastronomik değerlerin önemli bir parçası olarak değerlendirilen sokak lezzetlerine karşı turislerin algılarını Adana ili özelinde incelemektir. 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account