DSpace Repository

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Yoldas, Halil Ibrahim (Fundamentals of Contemporary Mathematical Sciences / Mustafa UÇKUN, 2022-07)
  This paper mainly aims to investigate some soliton kinds with certain vector fields on Riemannian manifolds and gives some notable geometric results as regards such vector fields. Also, in this paper some special tensors ...
 • Topsakal, Yunus; Bahar, Mehmet; Yuzbasioglu, Nedim (Journal of Tourism Intelligence and Smartness / Yunus TOPSAKAL, 2020-06)
  The aim of the research is to examine the publications about smart tourism published in 1980-2019 with bibliometric analysis and to reveal the trends in this subject. For this purpose, the Web of Science Core Collection ...
 • Gugercin, Utku; Sigirciklioglu, Emel Berkem (Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2019)
  Çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının net olarak tanımlanmamış olması ve/veya görevleri ile ilgili olarak kendilerinden beklenilen davranışların çalışanlara açıkça bildirilmemesi rol belirsizliği olarak ...
 • Kiral, Sevim Gulin; Gunduz, Selim (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2020-10)
  Demokratik ülkelerde bir siyasi partinin iktidara gelebilmesi için seçmenlerin büyük bir bölümünün ilgisini çekebilecek politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Türkiye’de de seçmenlerin önemli bir kısmının gençlerden ...
 • Gunduz, Fatma Feyza; Kocabasa, Havva (Nicel Bilimler Dergisi (NBD) = Journal of Quantitative Sciences (JofQS) / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2022-06)
  Her geçen gün gelişen ve değişen bir kavram olan e-ticaret, Covid-19 salgını ile birlikte tüm dünyanın ortak paydası haline gelmiştir. Covid-19 pandemi döneminde, internet ve mobil teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması ...
 • Haseki, Murat Ismet; Gunduz, Selim; Dolekoglu, Celile Ozcicek (KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTESİ TARIM VE DOGA DERGISI = KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE / KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTESİ, 2021-04)
  The continuity of the organizations is directly proportional to the satisfaction of the service recipients. The presence of many partners, beneficiaries and employees in cooperatives requires high cooperation. Therefore, ...
 • Cabuk, Serap; Tanrikulu, Ceyda; Gelibolu, Levent (Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Cumhuriyet Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada, teknoloji kabul modeli değişkenleri kullanılarak, satış gücünün teknoloji kabulünü belirleyen değişkenlerinin birbirleri üzerindeki ve kişisel yenilikçiliğin satış gücünün teknoloji kabulündeki etkilerinin ...
 • Penpece Demirer, Dilek (OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2019-03)
  The higher education sector has been growing steadily in all over the world. Similar improvements are experienced in Turkey. Growing number of higher education institutions cause growing competition. Thus these institutions ...
 • Tanrikulu, Ceyda (RBGN-REVISTA BRASILEIRA DE GESTAO DE NEGOCIOS / FUND ESCOLA COMERCIO ALVARES PENTEADO-FECAP, 2017-10)
  Purpose - The purpose of this study was to determine whether there was any difference among sex and gender identity groups for salespeople in terms of psychological job outcomes, namely job stress, organizational commitment, ...
 • Ozcicek Dolekoglu, Celile; Celik, Onur (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi UİİİD = International Journal of Economics and Administrative Studies / Kenan ÇELİK, 2020-08)
  In life today, Y generation constitutes the largest population group which is actively involved in consumption and production process. Therefore, it draws the attention of both implementers and science world. This study ...
 • Doruk, Omer Tugsal; Konuk, Serhat; Atici, Rumeysa (FINANCE RESEARCH LETTERS / ELSEVIER, 2021-11)
  In the present study, we examine the effect of government fiscal policy on firm risk in the postCOVID-19 period for an emerging market: Turkey. By doing so, we utilize a propensity score matching method to examine the ...
 • Harman, Serhat (Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Mustafa Kemal Üniversitesi, 2014)
  Sivil toplum kuruluşları, belirledikleri idealler çerçevesinde, birçok farklı alanda faaliyet göstermektedirler. Turizm, gerek turizm faaliyetine katılan kişi sayısı gerekse de yarattığı ekonomik büyüklük nedeniyle, küresel ...
 • Ulbegi, Iksun Didem; Iplik, Esengul; Yalcin, Azmi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Selçuk Üniversitesi, 2019)
  İşyerinde çalışanların yönetici ve iş arkadaşlarıyla kurduğu uyumlu ve destekleyici ilişkiler işi daha kolay ve keyifli yapmalarını sağlarken, gerilimli ilişkiler ise çalışanın psikolojik sağlığını olumsuz etkilemekte ve ...
 • Penpece Demirer, Dilek; Ozer, Elife (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2019-03)
  Teknolojideki ilerlemelerle birlikte rekabetin yüksek olduğu bilişim sektöründe, şirketler yoğun rekabete bir çözüm olarak markalaşmaya yönelmektedir. İnternet kullanımının oldukça yaygınlaştığı günümüz iş dünyasında, ...
 • Seker, Ferhat; Erdem, Ahmet; Unur, Kamil (Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi = Anatolia: A Journal of Tourism Research / Nazmi KOZAK, 2022-12)
  İmrenme, başkasının yaptığını yapmış olmayı istemek ya da başkasının sahip olduğuna sahip olmayı dilemek olarak tanımlanırken, seyahate imrenme; başkasının yapmış olduğu bir seyahati yapmış olmayı arzu etmektir. Sosyal ...
 • Topsakal, Yunus; Celik Caylak, Pinar (Türk Turizm Araştırmaları Dergisi / Yüksel ÖZTÜRK, 2019)
  Günümüzde SPA (salus per aqua) sektörü kentleşme, gürültü, hava kirliliği, stres ve hızlı yaşlanma gibi nedenlerden dolayı büyümeye başlamıştır. Çünkü ziyaretçiler tatil esnasında zihnen ve bedenen rahatlamak, dinlenmek ...
 • Celik, Onur (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Çağ Üniversitesi, 2016-12)
  Günümüz dünyasında internet hayatın içerisinde hemen hemen her alanda yer almaktadır. Özellikle internete ulaşılabilirliğin artması ile iş dünyası da interneti etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu nedenle, pazarlama alanında ...
 • Tore, Irem (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi UİİİD = International Journal of Economics and Administrative Studies IJEAS / Kenan ÇELİK, 2021-10)
  Dispersed ownership is not the rule except for the US and UK. Instead, companies are concentrated in the hand of families in the rest of the world. It is stated that the quality of transparency is directly associated with ...
 • Iplik, Fatma Nur; Topsakal, Yunus; Dogan, Oguz (Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) / Akdeniz Üniversitesi, 2014)
  Strategic innovation is an issue that is frequently debated by the recent studies. The contemporary organizations almost in all industries seek to increase their strategic innovation capabilities in order to possess a ...
 • Ozcan, Ahmet (ASIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE / PENERBIT UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA, 2020)
  Sustainability reporting is one of the latest trends that shape corporate reporting practices in the current business climate. With the advent of globalization, firms have begun to report environmental, ethical, social ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account