DSpace Repository

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Topsakal, Yunus (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi = Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2021-06)
  Turizm endüstrisi sisteminde turizm rehberlerinin rolü ve sorumlulukları yadsınamayacak düzeydedir. Bundan dolayı, ülkeler turizm rehberliği mesleği ile ilgili sertifika programları, ön lisans, lisans ve yüksek lisans ...
 • Gunduz, Selim; Kiral, Sevim Gulin (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2020-04)
  Siyasi partiler için ileriye yönelik olarak yapılacak doğru tahminler, seçim dönemi yönetim stratejilerinin güncellenmesine ve genel seçimlerde partinin daha büyük başarılara imza atmasına yardımcı olacaktır. Gelecek için ...
 • Gunduz, Fatma Feyza; Gunduz, Selim (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Çağ University Journal of Social Sciences / Çağ Üniversitesi, 2020-06)
  This paper aims to determine the levels of work-related stress and job satisfaction of shopping mall employees, bearing in mind the perception that shopping malls have busy work schedule and high electromagnetic pollution. ...
 • Kurt, Kadir; Turan, Aykut Hamit (İşletme Bilimi Dergisi = JOBS The Journal of Business Science / Sakarya Üniversitesi, 2017-12)
  Amaç: Bu çalışmada, mobil bankacılık uygulamalarının benimsenme oranının oldukça yüksek seviyelerde olduğu Türkiye’de, bu olumlu tablonun oluşmasında etkisi olabilecek faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, ...
 • Doruk, Omer T. (PRAGUE ECONOMIC PAPERS / UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS PRAGUE, 2022-05)
  While profit persistence has been widely examined in the current literature, there have been no extensive studies on the link between business group membership and profit persistence on an emerging market. Using panel data ...
 • Gunduz, Selim; Dogan, Dilek; Bayraktar, Ezgi (OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2019-03)
  Bu çalışmanın amacı, yatan hastaların nütrisyon risk değerlendirmesinde günümüzde yaygın olarak kullanılan Malnütrisyon Universal Tarama Aracı – MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) ve Nutrisyonel Risk Tarama Aracı ...
 • Turgut, Can; Ozturk Cetenak, Ozlem (Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi = Journal of Research in Economics Politics and Finance / Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Derneği, 2021-12)
  İktisat yazınında maliye politikalarının etkinliği çokça tartışılan bir konudur. Klasik teori kamu kesiminin özel sektörü dışlayacağını savunurken, Keynesyen teori talep yetersizliği sorununun çözümü için kamu harcamalarının ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2020-10)
  Otizmli bireyler çalışma kapasitesine sahip olmasına rağmen birtakım kısıtlardan dolayı örgütlerde yeterince istihdam şansı bulamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, otizmli bireylerin istihdamını kolaylaştırmaya yönelik örgüt ...
 • Tugal, Fatma Nur; Topsakal, Yunus; Iplik, Esengul (Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi / Ordu Üniversitesi, 2017-11)
  Örgütsel sağlık bağlamında rekabetin giderek şiddetlendiği bir ortamda örgütlerin varlıklarını sürdürebilmelerinde, çalışanların yaptıkları işle ve çalıştıkları örgütle ilgili tutum ve davranışlarının doğru ve sağlıklı bir ...
 • Turan, Taner; Elma, Orhan Emre (MALİYE FİNANS YAZILARI / Maliye Finans Yazıları Yayımcılık Ltd, 2016)
  This paper aims to examine the effect of private sector balance (PSB) on government budget balance (BD) in Turkey by using growth rate (GE), financial account balance (FA), and household consumption expenditures (CH). In ...
 • Ducan, Engin (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2017-06)
  2001 yılı sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan düşük faiz politikası ve 2008 dünya finansal krizinin ardından çok sayıda batılı ülkenin uyguladığı genişletici para politikaları, birçok gelişmekte olan ülkenin ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (BMJ OPEN / BMJ PUBLISHING GROUP, 2022-04)
  Objectives Family physicians are usually patients' first point of contact with primary healthcare. This study aims to understand the experiences of family physicians who were infected with the COVID-19 and started working ...
 • Cangir, Niyazi; Turan, Taner (Maliye Dergisi / T.C. Maliye Bakanlığı, 2014)
  Bu çalışmada politik istikrarsızlığın bütçe dengesi üzerindeki etkisi Türkiye ye ilişkin 1955-2012 dönemi verileri kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışmada politik istikrarsızlığı yansıtan göstergeler ile bu göstergelerden ...
 • Korkmaz, İbrahim Halil; Cetinkaya, Cihan (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Gaziantep Üniversitesi, 2019-01)
  Turkey’s advantageous location connects Europe with Asia and which has seas from all three sides gives a potential for being the world’s logistics hub. For these reasons enough attention needs to be given to the improvements ...
 • Yoldas, Halil Ibrahim (Fundamentals of Contemporary Mathematical Sciences / Mustafa UÇKUN, 2022-07)
  This paper mainly aims to investigate some soliton kinds with certain vector fields on Riemannian manifolds and gives some notable geometric results as regards such vector fields. Also, in this paper some special tensors ...
 • Topsakal, Yunus; Bahar, Mehmet; Yuzbasioglu, Nedim (Journal of Tourism Intelligence and Smartness / Yunus TOPSAKAL, 2020-06)
  The aim of the research is to examine the publications about smart tourism published in 1980-2019 with bibliometric analysis and to reveal the trends in this subject. For this purpose, the Web of Science Core Collection ...
 • Gugercin, Utku; Sigirciklioglu, Emel Berkem (Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2019)
  Çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının net olarak tanımlanmamış olması ve/veya görevleri ile ilgili olarak kendilerinden beklenilen davranışların çalışanlara açıkça bildirilmemesi rol belirsizliği olarak ...
 • Kiral, Sevim Gulin; Gunduz, Selim (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2020-10)
  Demokratik ülkelerde bir siyasi partinin iktidara gelebilmesi için seçmenlerin büyük bir bölümünün ilgisini çekebilecek politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Türkiye’de de seçmenlerin önemli bir kısmının gençlerden ...
 • Gunduz, Fatma Feyza; Kocabasa, Havva (Nicel Bilimler Dergisi (NBD) = Journal of Quantitative Sciences (JofQS) / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2022-06)
  Her geçen gün gelişen ve değişen bir kavram olan e-ticaret, Covid-19 salgını ile birlikte tüm dünyanın ortak paydası haline gelmiştir. Covid-19 pandemi döneminde, internet ve mobil teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması ...
 • Haseki, Murat Ismet; Gunduz, Selim; Dolekoglu, Celile Ozcicek (KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTESİ TARIM VE DOGA DERGISI = KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE / KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTESİ, 2021-04)
  The continuity of the organizations is directly proportional to the satisfaction of the service recipients. The presence of many partners, beneficiaries and employees in cooperatives requires high cooperation. Therefore, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account