DSpace Repository

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Yoldas, Halil Ibrahim; Haseeb, Abdul; Mofarreh, Fatemah (AXIOMS / MDPI, 2023-02)
  The present paper deals with the investigations of a Kenmotsu manifold satisfying certain curvature conditions endowed with ??-?-Ricci solitons. First we find some necessary conditions for such a manifold to be f-Einstein. ...
 • Eliguzel, Nazmiye; Cetinkaya, Cihan; Dereli, Turkay (ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS / ELSEVIER LTD., 2020-10)
  In emergencies, Twitter is an important platform to get situational awareness simultaneously. Therefore, information about Twitter users' location is a fundamental aspect to understand the disaster effects. But location ...
 • Ozcilek Dolekoglu, Celile; Isik, Anastasia; Kokangul, Muzeyyen (Akademik Hassasiyetler = The Academic Elegance / Hüzeyfe Süleyman ARSLAN, 2022-08)
  Black Friday, Cyber Monday, and the Single Day sales festivals have repeatedly proven themselves to be world-famous phenomena, and keep on beating new sales revenue records, year after year. Based on these, this study was ...
 • Tanrikulu, Ceyda (MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS / SUMY STATE UNIVERSITY, DEPT MARKETING & MANAGEMENT INNOVATIVE ACTIVITY, 2022-03)
  One of the main reasons for failure in sustainable marketing and innovative products is the lack of an adequate understanding of consumer wants and needs. Understanding the issues of motivations for innovativeness and ...
 • Yalcin, Neriman (ISTANBUL BUSINESS RESEARCH / ISTANBUL UNIVERSITY, 2022-09)
  The purpose of this study is to comparatively investigate the content analysis of the audit reports of the Turkish BIST 100 index and the EURONEXT 100 companies, one of the European stock indexes. In this context, the ...
 • Tore, Irem (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YÜHFD) = Journal of Yeditepe University Faculty of Law / Yeditepe Üniversitesi, 2022-10)
  The corporate governance discourse in Turkey is inspired by the Anglo-Saxon law and economics way of thinking, which mostly focuses on principal-agency issues. Thus, much attention has been paid to the short-term maximization ...
 • Sendur, Yesim (Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi / Türk Kooperatifçilik Kurumu Basın, Yayın, Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri İşletmesi, 2018)
  The aim of this study is to investigate the crowdfunding as a new rapidly expanding method of raising a fund at financial markets. The extraordinary improvements in the internet technologies and the increasing use of social ...
 • Ozseven, Mustafa (Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Kafkas University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KAUJEASF) / Kafkas Üniversitesi, 2020-06)
  Bu çalışma, Mintzberg’ün (1980) tanımladığı bürokrasi türleri ile Lawrence ve Lorsch’un (1967) açıkladığı örgütsel yapı unsurları arasındaki ilişkiyi çağdaş üretim tekniklerine sahip bir işletmede yapılan örnek olay ...
 • Celik, Sumeyye; Bozkurt, Ozlem Cetinkaya; Eksili, Nisa (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2022-03)
  Çalışan performansı birçok çalışmaya konu olan önemli bir kavramdır. Bu araştırmada da veri madenciliği yöntemlerinden olan karar ağaçları kullanılarak çalışan performansı verileri üzerinde sınıflandırma yapılmıştır. Çalışan ...
 • Iplik, Esengul; Iplik, Fatma Nur; Efeoglu, Ibrahim Efe (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırmanın amacı; çalışanların örgütsel desteğe ilişkin algıları ile örgüte ve bireye yönelik vatandaş-lık davranışı arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünü tespit etmektir. Bu amaç ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Ankara Hacı Bayram Veli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2021-04)
  Bir spektrum bozukluğu olarak otizmi anlamaya yönelik her geçen gün artan oranda araştırma yapılmasına rağmen otizmli bireylerin çalışma hayatına ilişkin yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Günümüzde otizmli bireyler ...
 • Ducan, Engin; Gugercin, Engin (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2016)
  Günümüzde inşaat sektörü, Türkiye'nin lokomotif sektörü olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu durumda etkili olan unsurlardan biri, sektörün bir alt kolu niteliğinde olan konut sektöründe son yıllarda yaşanan üretim ...
 • Tanrikulu, Ceyda (Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Atatürk Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Birincisi; kollektivizmin ve psikografik özellik olarak çevresel kaygının ve algılanan tüketici etkinliğinin, yeşil satın alma davranışı üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit ...
 • Karakas, Esra (Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / Osman SAĞDIÇ, 2019-12)
  Çocuk yoğun bakım üniteleri (ÇYBÜ), kesintisiz hizmet sunan, birden fazla organ ve sistem yetersizliğinden kaynaklanan ya da geçirdikleri cerrahi operasyonlar sonrası genel durumları ve bulgularının yakın takip edilmesi ...
 • Celik, Sumeyye; Siseci Cesmeli, Melike (Acta Infologica / İstanbul Üniversitesi, 2021-06)
  Veri madenciliği teknikleri, veriler arasında gizli kalmış olan örüntüleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, tıp gibi birçok alanda yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Teşhis ve tedavisi oldukça zor ve uzun ...
 • Gugercin, Utku; Aksay, Bilge (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi / Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017)
  Bu araştırmada, Dean (1961) tarafından geliştirilen yabancılaşma ölçeğinin Türkçe formunun, geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Yabancılaşma konusu, özellikle son yarım ...
 • Dereli, Turkay; Cetinkaya, Cihan; Celik, Nazmiye (SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI / YILDIZ TECHNICAL UNIV, 2018-09)
  The traffic problem is a multidimensional problem and traffic lights are the key points to solving this problem. Thus, optimum green light duration helps reduce the traffic congestion. "Queue length during red light" and ...
 • Celik, Sumeyye (Alphanumeric Journal / Bahadır Fatih YILDIRIM, 2020-12)
  The rapid development of information technologies enables successful results in computer-aided studies. This has led researchers to investigate the usability of technologies such as computer and software supported systems, ...
 • Gunduz, Fatma Feyza; Akay, Ozlem; Gunduz, Selim; Ozcicek Dolekoglu, Celile (Akademik Hassasiyetler = The Academic Elegance / Hüzeyfe Süleyman ARSLAN, 2022-05)
  Turkey has the ecological characteristics adequate to cotton farming and thus it plays an important role in production and trade worldwide. Determining the significant factors affecting the trade of cotton, which is an ...
 • Kocabasa, Havva; Gunduz, Fatma Feyza (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Çağ University Journal of Social Sciences / Çağ Üniversitesi, 2021-12)
  The importance of hotels in tourism regions has developed with the increasing competition in the tourism sector. Knowing the preference rates and the factors that affect the preferences will provide a considerable advantage ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account