DSpace Repository

Faculty of Business / İşletme Fakültesi

Faculty of Business / İşletme Fakültesi

Recent Submissions

 • Ozpinar, Cagatay; Ozseven, Mustafa (Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Academic Review of Economics and Administrative Sciences / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2022-07)
  This study has been carried out to reveal what kinds of mechanisms have been used in the management of institutional complexity in the Turkish electricity sector where multiple institutional logics have been effective since ...
 • Curuk, Avni Urem; Alptekin, Sadettin Emre (Black Sea Journal of Agriculture / Hasan ÖNDER, 2022-10)
  While Floriculture maintains its importance for many countries and cultures with its commercial possibilities, global players had to differentiate their approach to the industry because of the shift of the production towards ...
 • Seker, Ferhat; Unur, Kamil (Journal of Multidisciplinary Academic Tourism / Yusuf KARAKUŞ, 2022-12)
  The aim of this study is (1) to measure four dimensions of the experience economy at distinct destinations hosting different types of tourists, (2) to examine the impact of the perceived experience on satisfaction, and (3) ...
 • Gunduz, Fatma Feyza; Kocabasa, Havva (Nicel Bilimler Dergisi (NBD) = Journal of Quantitative Sciences (JofQS) / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2022-06)
  Her geçen gün gelişen ve değişen bir kavram olan e-ticaret, Covid-19 salgını ile birlikte tüm dünyanın ortak paydası haline gelmiştir. Covid-19 pandemi döneminde, internet ve mobil teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması ...
 • Yoldas, Halil Ibrahim (Fundamentals of Contemporary Mathematical Sciences / Mustafa UÇKUN, 2022-07)
  This paper mainly aims to investigate some soliton kinds with certain vector fields on Riemannian manifolds and gives some notable geometric results as regards such vector fields. Also, in this paper some special tensors ...
 • Tore, Irem (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YÜHFD) = Journal of Yeditepe University Faculty of Law / Yeditepe Üniversitesi, 2022-10)
  The corporate governance discourse in Turkey is inspired by the Anglo-Saxon law and economics way of thinking, which mostly focuses on principal-agency issues. Thus, much attention has been paid to the short-term maximization ...
 • Doruk, Omer Tugsal (Sayıştay Dergisi / TC Sayıştay Başkanlığı, 2020-09)
  Birçok ülkede özerk bir varlık yönetim kuruluşu olarak hayata geçirilen varlık fonları çoğunlukla devletin stratejik ve politik amaçları doğrultusunda yatırım politikalarını yönlendirmekte ve küresel finans savaşlarında ...
 • Ozsoy, Tufan (Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (NUSBD) = Nişantaşı University Journal of Social Science / Nişantaşı Üniversitesi, 2022-06)
  This study aims to propose a model proposal for analyzing the phenomena of "tourist responsibility," which has been overlooked in tourism literature and practice. A literature review on responsible tourism is conducted in ...
 • Bahar, Mehmet; Yuzbasioglu, Nedim; Topsakal, Yunus (Journal of Travel and Tourism Research JTTR / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2020-06)
  Günümüzde sıkça söz edilen ve Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen dördüncü endüstri devrimine robotlaşma, Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, sensörler, bilişsel teknolojiler, nanoteknoloji, internet hizmetleri, kuantum ...
 • Ozseven, Mustafa (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2020-12)
  Bu çalışma, Adana mobilyacılık sektöründe yaşanan örgütsel form değişimini kurumsal mantık ve komünite ekolojisi perspektiflerince geliştirilen argümanlar çerçevesinde ortaya koymak istemektedir. Çalışmada, özellikle, ...
 • Gunduz, Fatma Feyza; Akay, Ozlem; Gunduz, Selim; Ozcicek Dolekoglu, Celile (Akademik Hassasiyetler = The Academic Elegance / Hüzeyfe Süleyman ARSLAN, 2022-05)
  Turkey has the ecological characteristics adequate to cotton farming and thus it plays an important role in production and trade worldwide. Determining the significant factors affecting the trade of cotton, which is an ...
 • Gunduz, Selim; Gunduz, Fatma Feyza (Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi = Duzce University Journal of Science and Technology / Düzce Üniversitesi, 2020-01)
  In the period referred to as the digital era, technological products dominate almost all facets of human life. While technology facilitates human life on one hand, it threatens health with electromagnetic radiation on the ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi = Black Sea Journal / Hayrettin İVGİN, 2020-12)
  In recent years, the rapid developments in science and technology, the widespread use of mass media, the increase in cultural and commercial relations have made the learning of foreign languages a necessity for communication ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2020-10)
  Otizmli bireyler çalışma kapasitesine sahip olmasına rağmen birtakım kısıtlardan dolayı örgütlerde yeterince istihdam şansı bulamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, otizmli bireylerin istihdamını kolaylaştırmaya yönelik örgüt ...
 • Ozcicek Dolekoglu, Celile; Celik, Onur (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi UİİİD = International Journal of Economics and Administrative Studies / Kenan ÇELİK, 2020-08)
  In life today, Y generation constitutes the largest population group which is actively involved in consumption and production process. Therefore, it draws the attention of both implementers and science world. This study ...
 • Atas, Huseyin; Gunduz, Selim (Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Adiyaman University Journal of Social Sciences / Adıyaman Üniversitesi, 2020-12)
  Bu çalışmada Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi analiz edilmiştir. Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi 13 farklı nicel değişken kullanılarak ‘Çok Boyutlu Ölçekleme Tekniği’ ile analiz edilmiştir. Analizlerde il ...
 • Doruk, Omer Tugsal (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Gaziantep University Journal of Social Sciences / Gaziantep Üniversitesi, 2020-10)
  Belirsizliğin yüksek olduğu durumlarda finansal piyasalarda güvenli liman arayışı sıkça görülen bir durumdur. Ancak Türkiye ekonomisinde ikinci el otomobil piyasasında COVID-19 döneminde oldukça özgün ve sıra dışı bir durum ...
 • Doruk, Omer Tugsal (Verimlilik Dergisi = Journal of Productivity / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020-06)
  Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören ve ISO 500 listesi içerisinde yer alan imalat sanayi firmaları açısından 2005-2013 yılları arasında Toplam Faktör Verimliliği (TFP)’nin belirleyicilerinin saptanmasıdır. ...
 • Ozcan, Ahmet (Yönetim Bilimleri Dergisi = Journal of Administration Sciences / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2020-03)
  In the competitive economic environment, cash flow statement reveals prominent information about firms. The aim of the present study is to examine the usefulness of cash flow statement in the prediction of business failure ...
 • Ozseven, Mustafa (Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Kafkas University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KAUJEASF) / Kafkas Üniversitesi, 2020-06)
  Bu çalışma, Mintzberg’ün (1980) tanımladığı bürokrasi türleri ile Lawrence ve Lorsch’un (1967) açıkladığı örgütsel yapı unsurları arasındaki ilişkiyi çağdaş üretim tekniklerine sahip bir işletmede yapılan örnek olay ...

View more