DSpace Repository

Faculty of Engineering / Mühendislik Fakültesi

Faculty of Engineering / Mühendislik Fakültesi

Recent Submissions

 • Keles, Abdullah Emre; Kaya Keles, Mumine (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2018)
  Hızla büyüyen ticari teknolojiler için bilimsel bir temel hazırlayan ve birçok uygulama alanına sahip olan yapay zekânın son zamanlarda inşaat projelerinde de kullanımı dikkat çekmeye başlamıştır. Bu çalışmada, inşaat ...
 • Aydin, Rozelin; Atakav, Yagmur (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışma, Adana’nın Seyhan ilçesindeki apartmanlardaki su depolarının fizikokimyasal vemikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 53 apartmandandepo giriş, depo çıkış ve 1. kat ...
 • Uludamar, Erinc; Tuccar, Gokhan (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2018)
  The increasing number of vehicles triggers traffic jam which is one of the most important problems that occursin crowded cities. Signalization timing has a crucial role in controlling traffic flow and decreasing loss of ...
 • Keles, Abdullah Emre; Kaya Keles, Mumine (El-Cezerî Journal of Science and Engineering / Selami ŞAŞMAZ, 2018)
  Günümüzde, farklı sektör alanlarındaki birçok disiplini destekleyecek çeşitli teknolojiler mevcuttur. Busektörlerden birisi de bilgi teknolojileri kullanımı konusunda diğer sektörlere göre geride görünen ama sonzamanlarda ...
 • Gocken, Tolunay; Yaktubay, Meltem; Kilic, Fatih (Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji / Gazi Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada, talepleri bilinen müşterilerin, konumu bilinen bir deponun ve belirli sayıda aynı kapasiteye ve özelliklere sahip özdeş araçların bulunduğu klasik Araç Rotalama Probleminin (ARP) bir çeşidi olan Zaman Pencereli ...
 • Gokalp, Islam; Ozinal, Yagmur; Uz, Volkan Emre (Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi / Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018)
  Bitkisel yemeklik yağlar, insanların temel besin öğesinden birisini oluşturmaktadır. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada insan nüfusu her geçen gün artmakta ve bu daha fazla temel besin malzemesine gereksinim duyan insan ...
 • Gocken, Mustafa; Boru, Asli; Dosdogru, Ayse Tugba (Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Bülent Ecevit Üniversitesi, 2018)
  Günümüzde çok karmaşık problemlerin çözümünde matematiksel modelleme beklentileri tam anlamıyla karşılamamakta ve sadeceküçük ölçekli sistemler için sonuç vermektedir. Optimizasyon tabanlı yaklaşımların da uygulanabilir ...
 • Kaya Keles, Mumine; Kilic, Umit; Keles, Abdullah Emre (El-Cezerî Journal of Science and Engineering / Selami ŞAŞMAZ, 2018)
  Gelişen teknoloji ekonomi alanında da yenilikleri beraberinde getirmiştir. Elektronik ticaret devrimi ticarifaaliyetlere farklı bir boyut kazandırmaktadır. Aynı zamanda dijital ortamda açılan bir mağazanın tüm yeryüzünüpotansiyel ...
 • Darici, Merve; Yabaci Karaoglan, Selin; Dilan Celik, Zeynep; Cabaroglu, Turgut (GIDA / Gıda Teknolojisi Derneği, 2017)
  Bu çalışmada piyasada bulunan farklı firmalar tarafından üretilmiş Ege Bölgesi orijinli Bornova Misketişaraplarının, genel bileşimleri ve duyusal tanımlayıcıları belirlenmiştir. Şarapların duyusal analizlerindeTanımlayıcı ...
 • Calik, Ahmet (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2017)
  Dizel motorlar, sağladıkları yakıt ekonomisi ve yüksek termal verimleriyle günümüzde en çok tercih edilen motor tipidir. Ancak sıkıştırma ateşlemeli motorlarda yüksek sıkıştırma oranından dolayı meydana gelen ses dizel ...
 • Ala, Deniz Mutlu; Gulsen Bakici, Gamze; Abdulvahitoglu, Asli (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışmada, süprem örme kumaşların seçilmiş konstrüksiyon özelliklerinin kalınlık, hava geçirgenliği ve boncuklanma özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında kumaş performans özelliklerini karşılaştırmak ...
 • Erarslan, Nazife (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2017)
  Sudden and violent fracturing of brittle materials, such as rocks and concretes, still remain one of the leading causes of fatalities in mining, civil and geotechnical industries today. The primary aim of this study is to ...
 • Uncu, Nusin (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2017)
  Kesikli olay simülasyonunda, performans çıktı değerlerinin yansız tahmini için sistemi başlangıç durumu etkilerinden arındırmak gerekmektedir. Özellikle sonlanmayan modellerde, sistemin durağan duruma ulaşana kadar geçirdiği ...
 • Akkaya, Murat Reis; Yucel, Hatice; Didin, Mustafa; Ozer, Emir Ayse; Kola, Osman; Duman, Ahmet Dogan (DERİM / Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 2017)
  Bu araştırma yerfıstığında yağ, protein ve nem oranının Yakın Kızılötesi Spektroskopi (NIRS) ile belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada yerfıstıklarından spektrumların alınmasında Foss NIRSystem XDS Rapid Content ...
 • Demir, Ahmet; Ok, Bahadir; Sarici, Talha; Eroglu, Mahmut (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2017)
  Temeller genellikle basınç yüklerine maruz kalmaktadır. Fakat rüzgar yükü vb. gibi yanal yüklere maruz kalan yüksek binalar, elektrik üretmek için kullanılan rüzgar tribünleri vb. gibi yapıların temelleri çekme yüklerine ...
 • Inan, Ali; Nergiz, Mehmet Ercan; Saygin, Yucel (Bilişim Teknolojileri Dergisi / Gazi Üniversitesi, 2017)
  Mahremiyet temel bir insan hakkıdır ve 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için güvence altına alınmıştır. Mahremiyet, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Kişisel ...
 • Gokalp, Islam; Uz, Volkan Emre (Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi / Celal Bayar Üniversitesi, 2017)
  Türkiye Karayolları Teknik Şartnamesi (KTŞ), taş mastik asfalt (TMA) ve asfalt betonu (AB) tabakalarında yüksek cilalanma direncine sahip (PSV50) agregaların kullanılmasını zorunlu kılmıştır. 2013 yılında, KTŞ'de yüksek ...
 • Uz, Volkan Emre; Gokalp, Islam (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışmada, doğal agregalardan ve cüruflardan oluşan farklı agrega tür ve tane boyutlarında ve gradasyonunda üretilen yüzeysel kaplamaların kayma direnci performansı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle her ...
 • Uludamar, Erinc; Tuccar, Gokhan (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2017)
  One of the most efficient ways of unloading undumped trucks are using Hydraulic Truck Unloading Platforms (HTUP). HTUPs should be designed carefully by considering the reliability of the platform and its material cost. ...
 • Kaya Keles, Mumine; Keles, Abdullah Emre (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2017)
  Günümüzde her türlü kaynaktan sayıca fazla verinin elde edilmesi, bu verilerin anlamlı bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunun çözümü için; anlamsız veri yığınlarından işe yarar ...

View more