DSpace Repository

Şanlıurfa'nın Akıllı Turizm Destinasyonu Olabilmesi İçin Gerekli Stratejilerin A'WOT Yöntemi ile Belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Erdem, Ahmet
dc.contributor.author Unur, Kamil
dc.contributor.author Seker, Ferhat
dc.date.accessioned 2022-12-02T09:01:07Z
dc.date.available 2022-12-02T09:01:07Z
dc.date.issued 2022-03
dc.identifier.citation Erdem, A. , Unur, K. & Şeker, F. (2022). Şanlıurfa'nın Akıllı Turizm Destinasyonu Olabilmesi İçin Gerekli Stratejilerin A'WOT Yöntemi ile Belirlenmesi . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 73-91 . DOI: 10.32572/guntad.957321 tr_TR
dc.identifier.issn 2602-3008
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3994
dc.identifier.uri https://doi.org/10.32572/guntad.957321
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Akıllı turizm çalışmaları güncelliğini korurken, bir destinasyona özgü doğru akıllı turizm stratejilerinin geliştirilmesine yönelik literatürde yer alan çalışmaların sınırlı olması bu araştırmanın çıkış noktasıdır. Araştırmanın amacı, Şanlıurfa ilinin akıllı turizm kapsamında mevcut durum analizinin yapılması ve şehre özgü akıllı turizm destinasyon stratejilerinin belirlenmesidir. Şanlıurfa’nın akıllı turizm destinasyonu olabilmesi için gereken stratejilerin belirlenmesi amacıyla SWOT Analizi (GZFT Analizi) ile Analitik Hiyerarşi Pro¬sesi (AHP) yönteminin birleştirildiği hibrit bir yöntem olan A’WOT yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle Şanlıurfa’ya yönelik SWOT analizi ile ana ve alt kriterler belirlenmiş, daha sonra çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ile nihai stratejiler belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, şehrin akıllı turizm destinasyonu olabilmesi için izlenmesi gereken stratejiler; Şanlıurfa’nın tüm turistik alanlarına teknolojik altyapı yatırımlarının yapılması ve mevcut teknolojik uygulamaların iyileştirilmesi (GF) ile kamu ve özel sektör yöneticileri iş birliğiyle Şanlıurfa Teknoloji Altyapı Yatırım Fonu’nun kurulması (ZF) olarak tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract While smart tourism studies remain up-to-date, the limited number of research in the literature on the development of the right smart tourism strategies specific to a destination is the starting point of this research. The aim of the research is to analyze the current situation of Sanliurfa province within the scope of smart tourism and to determine city-specific smart tourism destination strategies. A'WOT method, a hybrid method in which SWOT analysis and Analytical Hierarchy Process (AHP) method are combined, was applied to determine the strategies required for Sanliurfa to be a smart tourism destination. First, the main and sub-criteria were determined by SWOT analysis for Sanliurfa, and then the final strategies were determined by AHP, one of the multi-criteria decision-making methods. According to the results of the study, the strategies to be followed for the city to be a smart tourism destination; It has been determined as making technological infrastructure investments in all touristic areas of Sanliurfa and improving existing technological applications (SO), and establishing Sanliurfa Technology Infrastructure Investment Fund (WO) in cooperation with public and private sector managers.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi = Journal of Contemporary Tourism Research / Murat BAYRAM tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2022;Volume: 6 Issue: 1
dc.subject Akıllı Turizm tr_TR
dc.subject Akıllı Turizm Destinasyonu tr_TR
dc.subject SWOT tr_TR
dc.subject AHP tr_TR
dc.subject A'WOT tr_TR
dc.subject Şanlıurfa tr_TR
dc.subject Smart Tourism tr_TR
dc.subject Smart Tourism Destination tr_TR
dc.title Şanlıurfa'nın Akıllı Turizm Destinasyonu Olabilmesi İçin Gerekli Stratejilerin A'WOT Yöntemi ile Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination of Strategies Requİred for Sanlıurfa to Become a Smart Tourism Destination Through the A'WOT Hybrid Method tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account