DSpace Repository

Akıllı Turizm ve Süper Akıllı Turist Kavramları Işığında Geleceğin Turizm Rehberliğine Bakış

Show simple item record

dc.contributor.author Bahar, Mehmet
dc.contributor.author Yuzbasioglu, Nedim
dc.contributor.author Topsakal, Yunus
dc.date.accessioned 2022-06-30T12:34:25Z
dc.date.available 2022-06-30T12:34:25Z
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.citation Bahar, M. , Yüzbaşıoğlu, N. & Topsakal, Y. (2020). Akıllı Turizm ve Süper Akıllı Turist Kavramları Işığında Geleceğin Turizm Rehberliğine Bakış . Journal of Travel and Tourism Research , (14) , 72-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttr/issue/59443/643314 tr_TR
dc.identifier.issn 1302-8545
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3932
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttr/issue/59443/643314
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Günümüzde sıkça söz edilen ve Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen dördüncü endüstri devrimine robotlaşma, Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, sensörler, bilişsel teknolojiler, nanoteknoloji, internet hizmetleri, kuantum bilişim, giyilebilir teknolojiler, arttırılmış gerçeklik, akıllı sinyalizasyon, akıllı robotlar, büyük veri, 3D ve akıllı şebekeler gibi yeni nesil teknolojiler yön vermiştir. Endüstri 4.0 teknolojilerinin hayatımızda iş yapma, iletişim, eğitim gibi alanlarda artarak kullanılması iş ortamları ve yaşam tarzlarını değiştirmiştir. Dolayısıyla teknolojiden hızla etkilenen turizm endüstrisinin de bu teknolojilere uyum sağlamaya başlamasıyla Turizm 4.0 kavramı ortaya çıkmıştır. Özellikle Z kuşağı turist sayısının artmasıyla turizm sektöründe teknoloji yer bulmuştur. Bu kapsamda Turist 5.0 olarak isimlendirilen süper akıllı turist kavramı tartışılmaya başlanmıştır. Süper akıllı turistlerin teknoloji bağlamında profesyonel turist rehberlerinden beklentileri de değişmeye başlamıştır. Bundan dolayı çalışmanın amacı geleceğin süper akıllı turistleri kapsamında turizm rehberliğini incelemek, turizm rehberliği alanında yeni nesil teknolojilerinin kullanım alanlarını belirlemek ve bu doğrultuda turizm rehberliği için önerilerde bulunmaktır. tr_TR
dc.description.abstract The new generation technologies such as robotics, Internet of Things (IoT), artificial intelligence, sensors, cognitive technologies, nanotechnology, quantum computing, wearable technologies, augmented reality, intelligent signaling, intelligent robots, big data, 3D have leaded the fourth industrial revolution, often referred to as Industry 4.0. The use of Industry 4.0 technologies in business life, communication and education has changed business environments and lifestyles. Therefore, the concept of Tourism 4.0 emerged because the tourism industry was rapidly affected by technology and began to adapt to these technologies. Especially, with the increase in the number of Z generation tourists technology has been used in tourism sector. In this context, the concept of super smart tourists, called Tourist 5.0, started to be discussed. The expectations of super smart tourists from professional tourist guides in the context of technology have also started to change. Therefore, the aim of the study is to examine the tourism guidance within the scope of the super-smart tourists of the future, to determine the usage areas of new generation technologies in the field of tourism guidance and to make recommendations for tourism guidance in this direction.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Journal of Travel and Tourism Research JTTR / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2020;Issue: 14
dc.subject Toplum 5.0 tr_TR
dc.subject Akıllı Turizm tr_TR
dc.subject Süper Akıllı Turist tr_TR
dc.subject Turizm Rehberliği tr_TR
dc.subject Community 5.0 tr_TR
dc.subject Smart Tourism tr_TR
dc.subject Super Smart Tourist tr_TR
dc.subject Tourism Guidance tr_TR
dc.title Akıllı Turizm ve Süper Akıllı Turist Kavramları Işığında Geleceğin Turizm Rehberliğine Bakış tr_TR
dc.title.alternative The Overview of Future Tourism Guidance Under The Concepts of Smart Tourism and Super Smart Tourist tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account