DSpace Repository

KLASİKTEN MODERNE DOĞRU: ADANA MOBİLYACILIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL FORM DEĞİŞİMİ, 1950-2018

Show simple item record

dc.contributor.author Ozseven, Mustafa
dc.date.accessioned 2022-06-30T11:36:27Z
dc.date.available 2022-06-30T11:36:27Z
dc.date.issued 2020-12
dc.identifier.citation Özseven, M. (2020). KLASİKTEN MODERNE DOĞRU: ADANA MOBİLYACILIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL FORM DEĞİŞİMİ, 1950-2018 . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt:29 Sayı:4 , 277-300 . DOI: 10.35379/cusosbil.746658 tr_TR
dc.identifier.issn 1304-8880
dc.identifier.issn 1304-8899
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3930
dc.identifier.uri https://doi.org/10.35379/cusosbil.746658
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma, Adana mobilyacılık sektöründe yaşanan örgütsel form değişimini kurumsal mantık ve komünite ekolojisi perspektiflerince geliştirilen argümanlar çerçevesinde ortaya koymak istemektedir. Çalışmada, özellikle, komünitedeki ve örgütsel alandaki kurumsal yapı değişimleri ile örgütsel form ve uygulamalar arasındaki ilişkiye odaklanılmaktadır. Görüşmelerle toplanan verilere dayanılarak yapılan kodlamalar Adana mobilyacılık sektöründeki örgütsel form değişiminin komünite ve kurumsal mantıklardaki değişimlerle birlikte geliştiğine işaret etmektedir. Araştırma bulguları komünite ve örgütsel alan seviyesindeki kurumsal mantıklardaki değişimle klasik mobilya örgütsel formunun modern avangard örgütsel formuna doğru dönüştüğünü göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the organizational form change in Adana furniture sector between 1950-2018 is investigated from the perspective of institutional logic and community ecology. In the study, especially, it is wondered what role the elements specific to the community play in the relationship between institutional logic and organizational forms. For this aim, an empirical research has been conducted in Adana furniture sector using qualitative research method.The data collected through 14 different face-to-face interviews were analyzed using axial coding. Analyzes point out that Adana furniture sector has experienced a transformation from classic furniture organizational form to modern avant-garde organizational form. The findings show that both the changes in the community and institutional legitimacy concerns are effective in the organizational form transformation in Adana furniture sector.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2020;Volume: 29 Issue: 4
dc.subject Komünite ekolojisi tr_TR
dc.subject kurumsal mantık değişimi tr_TR
dc.subject örgütsel form tr_TR
dc.subject Adana Mobilyacılık Sektörü tr_TR
dc.subject Community Ecology tr_TR
dc.subject Institutional Logic Change tr_TR
dc.subject Organizational Form tr_TR
dc.subject Adana Furniture Industry tr_TR
dc.title KLASİKTEN MODERNE DOĞRU: ADANA MOBİLYACILIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL FORM DEĞİŞİMİ, 1950-2018 tr_TR
dc.title.alternative FROM CLASSIC TOWARDS THE MODERN: THE ORGANIZATIONAL FORM CHANGE IN THE ADANA FURNITURE SECTOR, 1950-2018 tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account