DSpace Repository

TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İMALAT SANAYİ FİRMALARI İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ

Show simple item record

dc.contributor.author Doruk, Omer Tugsal
dc.date.accessioned 2022-04-07T06:39:11Z
dc.date.available 2022-04-07T06:39:11Z
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.citation Doruk, Ö. T. (2020). TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İMALAT SANAYİ FİRMALARI İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ . Verimlilik Dergisi , (3) , 25-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik/issue/55291/493181 tr_TR
dc.identifier.issn 1013-1388
dc.identifier.issn 2757-6973
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3901
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik/issue/55291/493181
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören ve ISO 500 listesi içerisinde yer alan imalat sanayi firmaları açısından 2005-2013 yılları arasında Toplam Faktör Verimliliği (TFP)’nin belirleyicilerinin saptanmasıdır. Çalışmada bu amaçla iki aşamalı bir analiz yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında imalat sanayi firmalarının teknik etkinsizliği Stokastik Sınır Analizi (SSA) ile ölçülmektedir. İkinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen teknik etkinsizliğin belirleyicileri araştırılmaktadır. Panel Veri Analizi sonuçları, sermaye-hasıla katsayısının teknik etkinsizliği arttırıcı bir etkisinin bulunduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar ticaret ve toplam talebin teknik etkinsizliği azaltıcı etkisi olduğunu gösterirken, FDI ve Ar-Ge harcamaları ile teknik etkinsizlik arasında bir ilişki bulunmadığını göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to assess the determinants of total factor productivity for the firms which publicly held in Borsa Istanbul and included in the ISO 500 list in the period 2005-2013. In this study, the two-step analysis is employed for this purpose. In the first step, the technical inefficiency of each firm is measured by using stochastic frontier approach. In the second step, determinants of the obtained technical inefficiency variable in the first step are researched. The findings from panel data analysis show that capital-output ratio has a positive effect on technical inefficiency. While trade and aggregate demand have a negative effect on technical inefficiency, FDI and R&D expenditures have no significant effect on technical inefficiency.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Verimlilik Dergisi = Journal of Productivity / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2020;Issue: 3
dc.subject İmalat Sanayi tr_TR
dc.subject ISO 500 tr_TR
dc.subject Teknik Etkinsizlik tr_TR
dc.subject Toplam Faktör Verimliliği tr_TR
dc.subject Turkish Manufacturing Sector tr_TR
dc.subject Technical Inefficiency tr_TR
dc.subject Total Factor Productivity tr_TR
dc.title TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İMALAT SANAYİ FİRMALARI İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ tr_TR
dc.title.alternative TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ITS DETERMINANTS: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON THE FIRMS IN THE TURKISH MANUFACTURING SECTOR tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account