DSpace Repository

ÇAĞDAŞ ÜRETİM, BÜROKRASİ TÜRÜ VE ÖRGÜTSEL YAPI: BİR PLASTİK İŞLETMESİNDE ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Ozseven, Mustafa
dc.date.accessioned 2022-04-06T08:40:22Z
dc.date.available 2022-04-06T08:40:22Z
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.citation Özseven, M. (2020). ÇAĞDAŞ ÜRETİM, BÜROKRASİ TÜRÜ VE ÖRGÜTSEL YAPI: BİR PLASTİK İŞLETMESİNDE ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (21) , 225-241 . DOI: 10.36543/kauiibfd.2020.011 tr_TR
dc.identifier.issn 1309-4289
dc.identifier.issn 2149-9136
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3899
dc.identifier.uri https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.011
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma, Mintzberg’ün (1980) tanımladığı bürokrasi türleri ile Lawrence ve Lorsch’un (1967) açıkladığı örgütsel yapı unsurları arasındaki ilişkiyi çağdaş üretim tekniklerine sahip bir işletmede yapılan örnek olay çalışmasıyla açıklayabilmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren ve plastik atıkları geri dönüştürerek yeniden plastik üreten bir işletmede yapılmıştır. Araştırma bulgularına işletmede yapılan yüz yüze görüşmelerle toplanan verilerin analiziyle ulaşılmıştır. Araştırma bulguları çağdaş üretim teknikleri kullanan işletmenin bazı unsurlarda basit, bazı unsurlarda ise mekanik bürokrasi özelliğini taşıdığını göstermektedir. Sonuç olarak Lawrence ve Lorsch’un (1967) açıkladığı şekilde belirsizlik seviyesi yüksek birimlerde biçimselleşmenin ve merkezileşmenin azaldığı, belirsizlik seviyesi düşük birimlerde ise arttığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to explain the relationship between the types of bureaucracy defined by Mintzberg (1980) and the organizational structure elements explained by Lawrence and Lorsch (1967) in a company with modern manufacturing techniques. The research was carried out in a company operating in the Çukurova Region and producing plastic by recyling plastic waste. The findings of the research were obtained by analyzing the data collected through face-to-face interviews. The findings of the research show that the company, which uses modern production techniques, has the characteristics of simple in some elements and mechanical bureaucracy in some elements. As a result, it was seen that formalization and centralization decreased in units with high uncertainty levels and increased in units with low uncertainty levels as explained by Lawrence and Lorsch (1967).
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Kafkas University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KAUJEASF) / Kafkas Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2020;Volume: 11 Issue: 21
dc.subject Bürokrasi türleri tr_TR
dc.subject örgütsel yapı tr_TR
dc.subject çağdaş üretim tr_TR
dc.subject Bureaucracy Types tr_TR
dc.subject Organizational Structure tr_TR
dc.subject Modern Manufacturing tr_TR
dc.title ÇAĞDAŞ ÜRETİM, BÜROKRASİ TÜRÜ VE ÖRGÜTSEL YAPI: BİR PLASTİK İŞLETMESİNDE ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI tr_TR
dc.title.alternative MODERN MANUFACTURING, BUREAUCRACY TYPE AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE: CASE STUDY IN A PLASTIC COMPANY tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account