DSpace Repository

GÜÇ DENGESİZLİĞİ VE KARŞILIKLI BAĞIMLILIĞI YÖNETİM MEKANİZMALARI: TÜRK YASSI ÇELİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author Ozseven, Mustafa
dc.date.accessioned 2022-04-06T06:45:07Z
dc.date.available 2022-04-06T06:45:07Z
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.citation Özseven, M. (2020). GÜÇ DENGESİZLİĞİ VE KARŞILIKLI BAĞIMLILIĞI YÖNETİM MEKANİZMALARI: TÜRK YASSI ÇELİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 16 (2) , 346-371 . DOI: 10.17130/ijmeb.756905 tr_TR
dc.identifier.issn 2147-9208
dc.identifier.issn 2147-9194
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3897
dc.identifier.uri https://doi.org/10.17130/ijmeb.756905
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, güç dengesizliğinin karşılıklı bağımlılığın yönetimine nasıl bir etkide bulunduğu gösterilmek istenmiştir. Bu etki, Türk yassı çelik sektörü ile beyaz eşya sektörü ve çelik boru sektörü arasındaki karşılıklı bağımlılığın yönetimi üzerinden ortaya konulmak istenmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle sektörler arasındaki karşılıklı bağımlılık seviyeleri ile aralarındaki güç dengesizliği Casciaro ve Piskorski’nin (2005: 184) geliştirdiği formülden yararlanılarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamaların ardından ne tür yönetim mekanizmalarının kullanıldığını tespit edebilmek için nitel araştırma yöntemi takip edilmiştir. Türk yassı çelik sektöründen 2, Beyaz Eşya ve Çelik Boru İmalatı sektörlerinden 1’er firma seçilerek araştırma örneklemi oluşturulmuştur. Ancak araştırma, sektörler arasındaki güç dengesizliği ve karşılıklı bağımlılığı yönetim mekanizmalarına odaklandığından sektörler geneline ilişkin verilerin toplanabilmesine de dikkat edilmiştir. Veriler doküman incelemesi ve görüşmelerle toplanmıştır. Analizler güç dengesizliği seviyesinin karşılıklı bağımlılığın yönetiminde kullanılan mekanizmaları etkilediğine işaret etmektedir. Sonuç olarak, güç dengesizliği arttıkça sektörler arasında daha fazla bütünleşme ve kaynak harcama gerektiren mekanizmaların seçildiği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it is aimed to show how power imbalance has an effect on the management of interdependence. This effect is intended to be demonstrated through the management of the interdependence between the Turkish flat steel industry and the White Goods sector and the Steel Pipe sector. Accordingly, firstly, the levels of interdependence between the sectors and the power imbalance between them were calculated using the formula developed by Casciaro and Piskorski (2005: 184). After these calculations, qualitative research method was followed to determine what kind of management mechanisms are used. A research sample was created by selecting 2 companies from the Turkish flat steel industry and 1 from the White Goods and Steel Pipe Manufacturing sectors. However, since the research focused on power imbalance and interdependence management mechanisms among sectors, attention was also paid to collect data across the sectors. The data were collected through document review and interviews. Analyzes indicate that the level of power imbalance affects the mechanisms used in the management of interdependence. As a result, it has been observed that as power imbalance increases, mechanisms that require more integration and resource expenditure among sectors are selected.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi = International Journal of Management Economics and Business / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2020;Volume: 16 Issue: 2
dc.subject Karşılıklı Bağımlılık tr_TR
dc.subject Güç Dengesizliği tr_TR
dc.subject Türk Yassı Çelik Sektörü tr_TR
dc.subject Karşılıklı Bağımlılığı Yönetim Mekanizmaları tr_TR
dc.subject Mutual Dependence tr_TR
dc.subject Power Imbalance tr_TR
dc.subject Turkish Flat Steel Industry tr_TR
dc.subject Mutual Dependence Management Mechanisms tr_TR
dc.title GÜÇ DENGESİZLİĞİ VE KARŞILIKLI BAĞIMLILIĞI YÖNETİM MEKANİZMALARI: TÜRK YASSI ÇELİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.title.alternative POWER IMBALANCE AND MECHANISMS IN THE MANAGEMENT OF MUTUAL DEPENDENCE: A RESEARCH STUDY IN THE TURKISH FLAT STEEL INDUSTRY tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account