DSpace Repository

AR-GE VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNE YENİ BİR BAKIŞ: TEKNİK YAKINSAMA BAŞARISIZLIĞI VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN SINANMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Doruk, Omer Tugsal
dc.date.accessioned 2022-03-04T08:35:51Z
dc.date.available 2022-03-04T08:35:51Z
dc.date.issued 2021-07
dc.identifier.citation Doruk, Ö. T. (2021). AR-GE VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNE YENİ BİR BAKIŞ: TEKNİK YAKINSAMA BAŞARISIZLIĞI VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN SINANMASI . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 13 (25) , 361-373 . DOI: 10.14784/marufacd.975961 tr_TR
dc.identifier.issn 1309-1123
dc.identifier.issn 2529-0029
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3836
dc.identifier.uri https://doi.org/10.14784/marufacd.975961
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Teknik yakınsama, AR-GE düzeyi en yüksek olan ülkenin ya da kurumun/sektörün ARGE düzeyine olan yakınlığı ifade etmektedir. Teknik yakınsamanın istenilen düzeyde olmaması, ülkelerin büyüme düzeyini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden birisidir. Bu kapsamda teknik yakınsama, gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir büyüme performansı için oldukça önemli bir faktördür. Bu çalışmada finansal gelişme ile teknik yakınsama açığı 19 gelişmekte olan ülke için 2001 ile 2014 yılları arasında Dumitrescu-Hurlin (2012) heterojen Panel Granger Nedensellik Analizi vasıtasıyla araştırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar finansal gelişmeden teknik yakınsama açığına doğru bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Çalışmada elde edilen bulgular açısından finansal gelişme ve teknik yakınsama ilişkisinin AR-GE’nin finansmanı açısından yönünün belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Nitekim gelişmekte olan ülkelerdeki finansal gelişme ve teknik yakınsama açığı arasındaki tek yönlü nedensellik ilişkisinin olması yapısal sorunları işaret etmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Technical catch-up refers to the proximity to the R&D level of the country or institution / sector with the highest R&D level. The fact that the technical convergence is not at the desired level is one of the factors that negatively affects the growth level of the countries. In this context, technical convergence is a very important factor for the sustainable growth performance of developing countries. In this study, financial development and the technical convergence gap investigated for 19 developing countries between 2001 and 2014 through Dumitrescu-Hurlin (2012) heterogeneous Panel Granger Causality Analysis. The results obtained show that financial development has a uni-directional causality relationship in terms of closing the technical convergence gap. In terms of the findings obtained in the study, it is very important to determine the direction of the financial development and technical convergence gap from the financial development channel in terms of financing R&D. As a matter of fact, the unidirectional causality relationship between direct financial development and technical convergence gap in developing countries indicates structural problems.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi FAÇD = The Journal of Financial Researches and Studies JFRS / Marmara Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2021;Volume: 13 Issue: 25
dc.subject Teknik yakınsama açığı tr_TR
dc.subject Finansal gelişme tr_TR
dc.subject Gelişmekte olan ülkeler tr_TR
dc.subject Dumitrescu-Hurlin Panel Granger nedensellik testi tr_TR
dc.subject Technical catch-up gap tr_TR
dc.subject financial development tr_TR
dc.subject developing countries tr_TR
dc.subject Dumitrescu-Hurlin Panel Granger causality analysis tr_TR
dc.title AR-GE VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNE YENİ BİR BAKIŞ: TEKNİK YAKINSAMA BAŞARISIZLIĞI VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN SINANMASI tr_TR
dc.title.alternative A NEW PERSPECTIVE ON R &D AND FINANCIAL DEVELOPMENT RELATIONSHIP: TESTING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FAILURE OF TECHNICAL CONVERGENCE AND FINANCIAL DEVELOPMENT FOR DEVELOPING COUNTRIES tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account