DSpace Repository

Döviz Kurunun Enerji Hisse Senetlerine Olan Etkisi: Borsa İstanbul İçin Ampirik Bir Sınama

Show simple item record

dc.contributor.author Doruk, Omer Tugsal
dc.date.accessioned 2022-03-04T07:31:12Z
dc.date.available 2022-03-04T07:31:12Z
dc.date.issued 2021-07
dc.identifier.citation Doruk, Ö. T. (2021). Döviz Kurunun Enerji Hisse Senetlerine Olan Etkisi: Borsa İstanbul İçin Ampirik Bir Sınama . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (3) , 1735-1744 . DOI: 10.33206/mjss.780770 tr_TR
dc.identifier.issn 1694-7215
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3832
dc.identifier.uri https://doi.org/10.33206/mjss.780770
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Döviz kuru ile hisse senedi performansı arasındaki ilişki, literatürde oldukça tartışmalı bir konumdadır. Türkiye ekonomisi için ise döviz kurunun hisse senetlerine olan etkisi fazla düzeyde araştırılan ancak kesin bir sonucu bulunmayan bir konudur. Bu çalışma, Türkiye için döviz kuruna oldukça duyarlı olan elektrik sektöründe döviz kuru-hisse senedi fiyatı arasındaki ilişkiyi 2004 yılı Ocak ayı ile 2019 yılı Aralık ayı arasında ARDL modeli vasıtasıyla araştırmaktadır. Elde edilen sonuçlar Türkiye ekonomisinde kısa vadede enerji sektöründe döviz kurundan enerji sektörü fiyatlarına bir geçişkenlik ilişkisini gösterirken, uzun vadede bir ilişki bulunmadığını göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract The relationship between real exchange rate and stock performance has a controversial place in the current literature. The effect of real exchange rate on stock returns is a highly debated topic but there has no clear conclusion for the Turkish economy. In this study, the relationship between real exchange rate and stock price in the energy sector is examined for the Turkish economy between 2004 January and 2019 December by using the ARDL model. The obtained findings show that real exchange rate has a short-run transitory effect on stock price, but the effect is not valid in the long-run in the energy sector in the Turkish economy.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi = MANAS Journal of Social Studies / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2021;Volume: 10 Issue: 3
dc.subject Döviz Kuru tr_TR
dc.subject Hisse Senedi Getirileri tr_TR
dc.subject Enerji Sektörü tr_TR
dc.subject ARDL Modeli tr_TR
dc.subject Exchange Rate tr_TR
dc.subject Stock Returns tr_TR
dc.subject Energy Sector tr_TR
dc.subject ARDL Model tr_TR
dc.title Döviz Kurunun Enerji Hisse Senetlerine Olan Etkisi: Borsa İstanbul İçin Ampirik Bir Sınama tr_TR
dc.title.alternative The Effect of Exchange Rate on Energy Stocks: An Empirical Investigation for the Borsa Istanbul Stock Exchange tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account