DSpace Repository

Lisansüstü Düzeyde Turist/Turizm Rehberliği Eğitimi Veren Programların Müfredatlarının İncelenmesi ve Öneriler

Show simple item record

dc.contributor.author Topsakal, Yunus
dc.date.accessioned 2022-03-01T10:30:58Z
dc.date.available 2022-03-01T10:30:58Z
dc.date.issued 2021-06
dc.identifier.citation Topsakal, Y. (2021). Lisansüstü Düzeyde Turist/Turizm Rehberliği Eğitimi Veren Programların Müfredatlarının İncelenmesi ve Öneriler . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 99-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/62932/834552 tr_TR
dc.identifier.issn 2687-1912
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3823
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/62932/834552
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Turizm endüstrisi sisteminde turizm rehberlerinin rolü ve sorumlulukları yadsınamayacak düzeydedir. Bundan dolayı, ülkeler turizm rehberliği mesleği ile ilgili sertifika programları, ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimleri vermekte ve turizm rehberliği ile ilgili yasal düzenlemeler yapmaktadır. Literatürde turizm rehberliği ile ilgili ön lisans ve lisans ders müfredatları ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmişken, yüksek lisans düzeyinde herhangi bir çalışmanın olmadığı belirlenmiştir. Bundan dolayı, çalışmanın amacı turizm rehberliği tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi veren üniversitelerde zorunlu ve seçmeli olarak okutulan derslerin turizm rehberi ruhsatnamesi sahibi olunması için Turizm Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nde yer alan dersler bağlamında incelenmesidir. Araştırma nitel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öncelikle turizm rehberliği eğitimi ve müfredatlar ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Ardından turizm rehberliği tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi veren ve müfredatlarına ulaşabilen programlar belirlenmiştir. Tezli ve tezsiz programların müfredatları Turizm Rehberliği Meslek Yönetmeliği’ndeki zorunlu dersler ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada ayrıca tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler yabancı dil, bölgesel temalı dersler ve belli uzmanlık gibi unsurlar kapsamında da incelenmiştir. Araştırma ile tezli ve tezsiz turizm rehberliği veren programların müfredatlarının Turizm Rehberliği Meslek Yönetmeliği’ndeki derslerle ve farklı üniversitelerdeki programların müfredatlarının birbiri ile uyumlaştırılması önemli görülmektedir. Çalışma bulgularının turizm rehberlik mesleği ile ilgili TUREB, Turist Rehberleri Odalarının, sertifika eğitimi sağlayan ve lisansüstü düzeyde eğitim veren kurumların vereceği kararlar ve gelecekte açılacak programlar için katkı sağlaması beklenmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The roles and responsibilities of tourism guides in the tourism industry are undeniable. Therefore, countries provide certificate programs, undergraduate and graduate educations and make legal arrangements related to tourism guidance. In the literature, while studies related to associate degree and undergraduate course curricula related to tourism guidance have been carried out, it has been determined that there is no study at graduate level. Therefore, the aim of the study is to examine the courses that are taught compulsory and elective in universities that provide graduate education with and without thesis in the context of the courses in the Tourism Guidance Vocational Regulations in order to have a tourism guide working card. The research was carried out using qualitative method. In the research, firstly, literature review related to tourism guidance education and curricula were done. Then, programs curricula that provide tourism guidance graduate education with and without thesis were determined. It is important to harmonize the curricula of the graduate programs that provide tourism guidance with and without thesis and the curricula of the programs in different universities and the courses in the Tourism Guidance Vocational Regulation. The findings of the study are expected to contribute to the decisions to be given by TUREB, Tourist Guides Chambers, institutions providing certificate education and graduate education related to the tourism guiding profession and programs to be opened in the future.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi = Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2021;Volume: 24 Issue: 1
dc.subject Turizm Rehberliği tr_TR
dc.subject Lisansüstü Eğitim tr_TR
dc.subject Müfredat tr_TR
dc.subject Tourism Guidance tr_TR
dc.subject Graduate Education tr_TR
dc.subject Curriculum tr_TR
dc.title Lisansüstü Düzeyde Turist/Turizm Rehberliği Eğitimi Veren Programların Müfredatlarının İncelenmesi ve Öneriler tr_TR
dc.title.alternative REVIEW OF THE CURRICULUM OF THE TOURIST/TOURISM GUIDANCE GRADUATE PROGRAMS AND RECOMMENDATIONS tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account