DSpace Repository

Analyzing The Impact of Forensic Accounting on The Detection of Financial Information Manipulation

Show simple item record

dc.contributor.author Ozcan, Ahmet
dc.date.accessioned 2022-02-18T12:11:19Z
dc.date.available 2022-02-18T12:11:19Z
dc.date.issued 2019-04
dc.identifier.citation Özcan, A. (2019). Analyzing The Impact of Forensic Accounting on The Detection of Financial Information Manipulation . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (2) , 1744-1760 . DOI: 10.33206/mjss.486662 tr_TR
dc.identifier.issn 1694-7215
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3802
dc.identifier.uri https://doi.org/10.33206/mjss.486662
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract The advent of rapid technological change and globalization have prominently decreased the ability of traditional methods to deal with financial information manipulation. Forensic accounting has brought a contemporary approach to the investigation of financial information manipulation. Financial market participants expect that future demand for forensic accountants will significantly increase in the business environment. Forensic accounting applications have grabbed significant attention in the recent years due to its effectiveness in the investigation of financial information manipulation. Forensic accounting includes a wide range of activities such as litigation support, expert witness and fraud investigation. Past experiences have proved that forensic accounting practices play a pivotal role in the detection and deterrence of financial information manipulation. This study aims to investigate the impacts of forensic accounting on the detection of financial information manipulation in the current business environment. Moreover, the dynamics of forensic accounting are discussed. The methods used by forensic accountants to detect financial information manipulation are presented. tr_TR
dc.description.abstract Küreselleşme ve hızlı teknolojik gelişmeler, geleneksel yöntemlerin finansal bilgi manipülasyonların ortaya çıkarılmasında yetersiz kalmasına neden olmuştur. Adli muhasebe, finansal bilgi manipülasyonların araştırılmasına çağdaş bir yaklaşım getirmiştir. Finansal piyasa katılımcıları gelecek dönemlerde adli muhasebecilere olan ihtiyacın artacağını beklemektedir. Son yıllarda adli muhasebe uygulamaları önemli derecede dikkat çekmiştir. Adli muhasebe uygulamaları, dava desteği, uzman tanıklık ve hile denetiminde yoğun olarak kullanılmaktadır. Geçmiş deneyimler, adli muhasebenin finansal bilgi manipülasyonun tespit edilmesinde ve önlenmesinde önemli bir role sahip olduğunu ispat etmiştir. Bu çalışma, adli muhasebenin finansal bilgi manipülasyonun tespit edilmesindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, adli muhasebenin temel dinamikleri tartışılmıştır. Finansal bilgi manipülasyonun tespit edilmesinde adli muhasebeciler tarafından kullanılan metotlar hakkında bilgi verilmiştir.
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi = MANAS Journal of Social Studies / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2019;Volume: 8 Issue: 2
dc.subject Forensic Accounting tr_TR
dc.subject Financial Information Manipulation tr_TR
dc.subject Fraud tr_TR
dc.subject Adli Muhasebe tr_TR
dc.subject Finansal Bilgi Manipülasyonu tr_TR
dc.subject Hile tr_TR
dc.title Analyzing The Impact of Forensic Accounting on The Detection of Financial Information Manipulation tr_TR
dc.title.alternative Adli Muhasebenin Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespit Edilmesindeki Etkisinin İncelenmesi tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account