DSpace Repository

Kurumsal Yönetim Açısından Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, Eksiklikleri ve Çözüm Önerileri

Show simple item record

dc.contributor.author Tore, Irem
dc.date.accessioned 2022-02-03T07:21:35Z
dc.date.available 2022-02-03T07:21:35Z
dc.date.issued 2021-01
dc.identifier.citation Tore, İ. (2021). Kurumsal Yönetim Açısından Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, Eksiklikleri ve Çözüm Önerileri . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 145-164 . DOI: 10.17541/optimum.802836 tr_TR
dc.identifier.issn 2148-4228
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3763
dc.identifier.uri https://doi.org/10.17541/optimum.802836
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Risk, şirketlerin hedeflerine ulaşmasını olumsuz etkileyebilen olayların neden olduğu olası kayıplardır. Karşılaşabilecekleri risklerin varlığı nedeniyle şirketler doğrudan tehdit altındadır. Şirket iflaslarının önlenmesi amacıyla bu risklerin erken teşhis edilerek, önlemler alınması önemlidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 378. ve 625/1-e md. ile anonim ve limited şirketlerde riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Fakat, Kanunda komitenin usul ve esasları açık bir şekilde belirtilmemiştir. Bu durumun uygulamada muhtemel sorunlar ortaya çıkarabileceği aşikardır. ‘Geniş anlamda bir risk yönetim sistemi mi kurulmalıdır?’ ‘Sadece borsa şirketlerinde komite kurulmasının zorunlu olması şirketlerde risk bilinci oluşturmak için yeterli midir?’ gibi sorular tartışmaya açıktır. Bu sorulara yanıt bulmak adına BIST-Kurumsal Yönetim endeksinde yer alan şirketlerin 2019 yılı faaliyet raporları incelenmiştir. Çalışmanın sonucu uygulamada ortaya çıkan sorunları çözmek adına Kamu Gözetimi Kurulunca risk yönetim standartları belirlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma uygulamada karşılaşılabilecek aksaklıkları belirleyerek kanunun iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Risk is the potential losses caused by events that may adversely affect the accomplishment of company objectives. Companies are directly under threat due to the existence of risks. To prevent company bankruptcies, it is important to identify these risks in advance and take precautions. Article 378 and 625/1-e of the Turkish Commercial Code No. 6102 (TCC) made establishment of the Early Risk Detection Committee mandatory for the joint stock companies and limited companies. However, the procedures and principles of the committee are not explicitly stated in the law. This vagueness may rise possible problems in practice. Questions such as ‘Should a risk management system be established in a broad sense?’ ‘Would it be enough to establish mandatory committees only in listed companies to create risk awareness?’are open to discussion. To answers these questions, the 2019 annual reports of the companies listed in the BIST-Corporate Governance index were examined. The results reveal the need to set risk management standards by the Public Oversight Board in order to solve problems arising in practice. This study will help to identify the problems that may arise in practice in order to improve the law and will propose solutions to these problems.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi = Optimum Journal of Economics and Management Sciences / Uşak Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2021;Volume: 8 Issue: 1
dc.subject Risk tr_TR
dc.subject Kurumsal Yönetim tr_TR
dc.subject Riskin Erken Saptanması Komitesi tr_TR
dc.subject corporate governance tr_TR
dc.subject Early Risk Detection Committee tr_TR
dc.title Kurumsal Yönetim Açısından Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, Eksiklikleri ve Çözüm Önerileri tr_TR
dc.title.alternative The Early Risk Detection Committee, Shortcomings and Suggestions for Solutions in terms of Corporate Governance tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account