DSpace Repository

ÖZEL SEKTÖR YURTDIŞI BORÇLANMASININ REEL SEKTÖR VE İHRACATA ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Ducan, Engin
dc.date.accessioned 2021-07-02T11:27:50Z
dc.date.available 2021-07-02T11:27:50Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.citation Dücan, E . (2017). ÖZEL SEKTÖR YURTDIŞI BORÇLANMASININ REEL SEKTÖR VE İHRACATA ETKİSİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (19) , 22-41 . DOI: 10.20875/makusobed.301636 tr_TR
dc.identifier.issn 1309-1387
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1022
dc.identifier.uri https://doi.org/10.20875/makusobed.301636
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract 2001 yılı sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan düşük faiz politikası ve 2008 dünya finansal krizinin ardından çok sayıda batılı ülkenin uyguladığı genişletici para politikaları, birçok gelişmekte olan ülkenin finansman olanaklarını arttırmıştır. Türkiye’de, özel sektör yurt dışı borçlanması yoluyla gelen döviz miktarı Türk parasının değerini arttırmış ve halkın görece zenginleşmesini sağlamıştır. Türkiye’de 2001 krizinin ardından, güçlü ekonomiye geçiş programının da etkisiyle, özel sektör tarafından ülkeye getirilen finansal olanakların, üretimi arttırmak amaçlı kullandığı bir büyüme süreci gerçekleşmiştir. Bu çalışmada, özel sektörün yurt dışından borçlanması neticesinde ülkeye giren dövizin, bir iletim kanalı olarak sermaye malı ithalatına, işgücü verimliliğine ve ihracata etkisi araştırılmıştır. Tüm değişkenler I(1) düzeyinde durağan olduğundan öncelikle eşbütünleşme ilişkisi incelenmiştir. VAR analizi değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucunu vermiştir. Elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde sermaye malı ithalatının verimlilik üzerinde pozitif etkisi varken, ihracat üzerinde negatif etkisi vardır. tr_TR
dc.description.abstract The low interest rate policy implemented in the United States since 2001 and the expanding monetary policies implemented by many western countries following the 2008 global financial crisis have increased the funding opportunities of many developing countries. In Turkey, the amount of foreign currency borrowed by the private sector has increased the value of the Turkish currency and ensured the relative wealth of the people. Following the 2001 crisis in Turkey - with the impact of the strong economy transition program- the financial opportunities brought by the private sector to the country undergoing a growth process in order to increase production. In this study, the effects of foreign financial debt on real sector and export are investigated. The VAR analysis concluded that there is a cointegration relation between the variables. According to the results obtained, long-term capital goods imports have a positive effect on productivity, while there is a negative effect on exports.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2017;Volume: 9 Issue: 19
dc.subject İçsel Büyüme Teorileri tr_TR
dc.subject Yeni Büyüme Teorileri tr_TR
dc.subject Özel Sektör Yurtdışı Finansal Borçlanması tr_TR
dc.subject Sermaye Malı İthalatı tr_TR
dc.subject İşgücü Verimliliği tr_TR
dc.subject İhracat tr_TR
dc.subject New Growth Theory tr_TR
dc.subject Foreign Financial Depbt of Private Sector tr_TR
dc.subject Capital Goods tr_TR
dc.subject Labor Productivity tr_TR
dc.subject Export tr_TR
dc.title ÖZEL SEKTÖR YURTDIŞI BORÇLANMASININ REEL SEKTÖR VE İHRACATA ETKİSİ tr_TR
dc.title.alternative IMPACT OF FOREIGN FINANCIAL DEBT OF PRIVATE SECTOR ON REAL SECTOR AND EXPORT tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account