DSpace Repository

Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında Bilgi Paylaşma Korkusu

Show simple item record

dc.contributor.author Aksay, Bilge
dc.date.accessioned 2021-06-18T09:46:09Z
dc.date.available 2021-06-18T09:46:09Z
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.citation Aksay, B . (2021). Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında Bilgi Paylaşma Korkusu . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (37) , 4400-4428 . DOI: 10.26466/opus.868237 tr_TR
dc.identifier.issn 2528-9527
dc.identifier.issn 2528-9535
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1010
dc.identifier.uri https://doi.org/10.26466/opus.868237
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Günümüz işletmelerinin en değerli varlıkları bilgiye dayanan öz yetkinlikleridir. Örgütlerde bilgi paylaşımının nasıl arttırılabileceğine dair pek çok araştırma bulunmasına karşın, bilgi saklamaya dair çok az çalışma vardır. Çalışanın bilgisini paylaştığı takdirde özgün değerini kaybedeceğine yönelik algısını ifade eden “bilgi paylaşma korkusu” 2020 Aralık itibariyle google akademik üzerinden aratılmış ve Türkçe hiçbir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın amacı bilgi paylaşma korkusunun Türkçe alanyazına tanıtılması, psikolojik sahiplik teorisi temelinde cinsiyete ve sektör ile pozisyona göre bilgi paylaşma korkusunda farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. Renzl (2008) tarafından geliştirilen bilgi paylaşma korkusu ölçeği kullanılarak, araştırma hipotezleri 225 erkek, 158 kadın beyaz yakalı çalışandan elde edilen verilerle sınanmıştır. Psikolojik sahiplik teorisine göre çalışanlar, üzerinde emek ve zaman harcadıkları şeylere daha çok bağlanarak, sahip oldukları üzerinden kimliklerini tanımlar. Bu araştırmada cinsiyete göre bilgi paylaşma korkusunda farklılık olmadığı varsayımı desteklenmiştir. 2*2 faktöriyel varyans analizi ile kamu ve özel sektörde, yönetici ve çalışan pozisyonunda bulunanların bilgi paylaşma korkusu değerlendirilmiştir. Özel sektörde yönetici pozisyonunda bulunanlarda bilgi paylaşma korkusunun istatistiki açıdan anlamlı ve diğer gruplardan daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The most valuable asset of today's businesses is their core competencies based on knowledge. Despite the considerable research on how to increase knowledge sharing in organizations, there is only a limited number of studies on knowledge hiding. No Turkish study has been found in google academic for December 2020 including "knowledge sharing fear" that expresses the perception that the employee will lose his/her original value if he/she shares his/her knowledge. This study aims to introduce knowledge sharing fear concept to Turkish literature and to investigate whether knowledge sharing fear differs according to gender and position in public or private sectors based on psychological ownership theory. Research hypotheses were tested using the knowledge sharing fear scale developed by Renzl (2008) with data gathered from 225 male and 158 female white-collar employees. According to psychological ownership theory, employees identify their identity through what they have by connecting more to what they spend energy and time on. In this study, the assumption that there was no difference in knowledge sharing fear by gender was supported. With 2*2 factorial analysis, sectors as public and private, in addition to the position as manager and employee were evaluated. It has been found that knowledge sharing fear in those who are in managerial positions in the private sector is statistically significant and higher than other groups.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2021;Volume: 17 Issue: 37
dc.subject bilgi paylaşma korkusu tr_TR
dc.subject 2*2 faktöriyel desen tr_TR
dc.subject beyaz yakalı çalışanlar tr_TR
dc.subject Knowledge sharing fear tr_TR
dc.subject 2*2 factorial design tr_TR
dc.subject white-collar employees tr_TR
dc.title Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında Bilgi Paylaşma Korkusu tr_TR
dc.title.alternative Knowledge Sharing Fear Among Public And Private Sector Employees tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account