DSpace Repository

TURİZM İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE SOSYAL İNOVASYON ALGI FARKLARI

Show simple item record

dc.contributor.author Topsakal, Yunus
dc.contributor.author Yuzbasioglu, Nedim
dc.date.accessioned 2021-06-17T14:25:10Z
dc.date.available 2021-06-17T14:25:10Z
dc.date.issued 2018-09
dc.identifier.citation Topsakal, Y , Yüzbaşıoğlu, N . (2018). TURİZM İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE SOSYAL İNOVASYON ALGI FARKLARI . Journal of Tourism Intelligence and Smartness , 1 (1) , 27-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jtis/issue/39024/457325 tr_TR
dc.identifier.issn 2651-3420
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1002
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/jtis/issue/39024/457325
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract İnovasyon konusu ile ilgili araştırmalar çoğunlukla inovasyonların sadece örgüte yaptığı etkiyi araştırmaya yönelik iken sosyal inovasyon konusu çoğunlukla teorik olarak ele alınmıştır. Örgütlerin sosyal inovasyon uygulamaları arka plana atılmıştır. Oysaki yerel topluma fayda sağlaması ve arzulanan sosyal değişime neden olmasından dolayı sosyal inovasyon konususun günümüzde önemi artmaya başlamıştır. Bundan dolayı işletmelerin sosyal inovasyon uygulamaları hayata geçirmelerinde etkili olan özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı Antalya destinasyonunda faaliyet gösteren turizm işletmelerinde sosyal inovasyon algı farklarını işletme özelliğine göre ortaya çıkarmaktır. Sosyal inovasyon konusu literatürde farklı disiplinlerde farklı anlamlar ile kullanılmaktadır. Bu araştırmada sosyal inovasyon konusu turizm işletmeleri örneklemi dahilinde gerçekleştirildiği için sosyal inovasyon girişimcilik bakış açısıyla ele alınmıştır. Araştırmada girişimcilik bakış açısıyla dört boyutlu sosyal inovasyon algı ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek geliştirme aşamaları literatürde var olan genel geçer ölçek geliştirme aşamaları izlenerek geliştirilmiş ve test edilmiştir. Geliştirilen ölçek ile turizm işletmelerinden veri toplanmıştır. Sonuç olarak küçük boy turizm işletmelerinin büyük boy turizm işletmelerine göre daha az çevreyi kirleten ulaşım seçeneklerini kullandıkları söylenebilir. tr_TR
dc.description.abstract While researches are generally focused to investigate the effects of innovations commonly on the organizations, the topic of social innovation is commonly theoretically addressed. Organizations’ social innovation practices have not generally been examined. On the other hand, social innovation has begun to increase in importance because of the local gathering benefits and the desired social change. Therefore, it is necessary to reveal the features that are effective in social innovation applications of enterprises. In this context, the purpose of the research is to reveal the perception differences of tourism enterprises based on the characteristics of tourism enterprises operating in Antalya destination. The issue of social innovation is used in the literature in different disciplines with different meaning. In this research, social innovation is addressed from the viewpoint of entrepreneurship, since the research sample is tourism enterprises. A four-dimensional social innovation perception scale was developed from the perspective of entrepreneurship. Scale development stages have been developed and tested by following the general steps of scale development in the literature. Data were collected from the tourism enterprises with the developed scale. As a result, it can be said that small-scale tourism enterprises use transportation options that pollute the environment less than large-scale tourism enterprises.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Journal of Tourism Intelligence and Smartness / Yunus TOPSAKAL tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 1 Issue: 1
dc.subject Sosyal İnovasyon tr_TR
dc.subject Turizm tr_TR
dc.subject Antalya tr_TR
dc.subject Social Innovation tr_TR
dc.subject Tourism tr_TR
dc.title TURİZM İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE SOSYAL İNOVASYON ALGI FARKLARI tr_TR
dc.title.alternative SOCIAL INNOVATION PERCEPTION DIFFERENCES BY THE CHARACTERISTICS OF TOURISM ENTERPRISES tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account